Innovasjon Norge

Innovasjon Norge søker innovative kvinner

Del
Norge trenger flere dyktige, innovative kvinner, slik som Anne Dingstad i Saga Robotics, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 14 prosent av bedriftene som fikk støtte fra Innovasjon Norge har kvinnelig daglig leder.
Roboten Thorvald er i gang med jobben på et jorde i Kent i Storbritannia. Anne Dingstad, daglig leder i Saga Robotics, viser fram teknologien til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Roboten Thorvald er i gang med jobben på et jorde i Kent i Storbritannia. Anne Dingstad, daglig leder i Saga Robotics, viser fram teknologien til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

SSB bygger sine konklusjoner på sist tilgjengelige tall fra 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 12 prosent.

–         Vi er ikke tilfreds med den lave kvinneandelen. Et større mangfold vil gi opphav til flere ideer, nye perspektiver og løsninger. Utviklingen av samfunnet er alles ansvar. Fremover vil Norge trenge mange flere gode gründere fra hele befolkningen., sier Haugli.

Anne Dingstad er daglig leder av Saga Robotics, som laget landbruksroboten Thorvald. Roboten kan utføre en rekke oppgaver i landbruket. Bedriften holder til i Oslo, et fylke med litt høyere kvinneandel enn gjennomsnittet. I Oslo hadde 16 prosent av bedriftene som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2021 kvinnelig daglig leder.

Best kvinneandel i Troms og Finnmark

Kvinneandelen var størst i Troms og Finnmark (21 prosent), etterfulgt av Rogaland (19,9 prosent) og Nordland (19,5 prosent).

Møre og Romsdal har lavest kvinneandel. I Møre og Romsdal hadde 7,7 prosent av bedriftene som fikk støtte fra Innovasjon Norge kvinnelig daglig leder. Se tall for alle fylker i tabellen:

Daglig leder

Kvinneandeler

2017

2018

2019

2020

2021

Viken

16.2 %

10.6 %

12.5 %

7.9 %

14.4 %

Oslo

16.4 %

17.0 %

15.2 %

12.8 %

15.9 %

Innlandet

11.5 %

17.3 %

21.9 %

15.5 %

11.8 %

Vestfold og Telemark

13.4 %

8.9 %

13.9 %

5.4 %

13.2 %

Agder

13.6 %

13.9 %

16.0 %

6.8 %

10.8 %

Rogaland

7.3 %

13.0 %

8.2 %

8.1 %

19.9 %

Vestland

11.2 %

16.7 %

13.8 %

14.4 %

12.4 %

Møre og Romsdal

6.0 %

6.5 %

12.4 %

13.7 %

7.7 %

Trøndelag

5.2 %

15.6 %

12.2 %

13.3 %

13.5 %

Nordland

20.7 %

13.5 %

20.4 %

17.4 %

19.5 %

Troms og Finnmark

20.9 %

12.4 %

17.6 %

19.5 %

21.0 %

TOTALT

12.2 %

13.5 %

14.4 %

11.7 %

14.4 %

Mulige årsaker til lav kvinneandel:

-          kvinner mangler rollemodeller og nettverk

-          kvinner er ofte underrepresentert i teknologibedrifter og industri, der mye av innovasjonen i dag foregår.

-          Kvinner kan møte på større problemer enn menn med å få tilgang til kapital. Begrunnelsen som ofte pekes på er at finansmiljøene gjerne er mannsdominerte. Det er få kvinner i gründerbedriftene og få kvinner som investerer, og da blir hele økosystemet rundt kvinnelige gründere svakere.

Innovasjon Norge mobiliserer til EUs utlysning WomanTech EU, der kvinner som leder teknologiselskaper kan få tilgang til kapital, nettverk og mentorer. Vi viser også fram kvinnelige rollemodeller i regionale og nasjonale arrangementer og andre kanaler.

Kvinner er underrepresentert som daglig leder i norsk næringsliv generelt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Roboten Thorvald er i gang med jobben på et jorde i Kent i Storbritannia. Anne Dingstad, daglig leder i Saga Robotics, viser fram teknologien til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Roboten Thorvald er i gang med jobben på et jorde i Kent i Storbritannia. Anne Dingstad, daglig leder i Saga Robotics, viser fram teknologien til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom