Innovasjon Norge

Innovasjon Norge med utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

Del

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Mange bedrifter tilknyttet landbruket taper marked og inntjening som følge av Korona-pandemien. Innovasjon Norge utvider nå rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst. Tiltakene omfatter også bedrifter som får økte investeringskostnader som følge av fallet i kronekursen. (Foto: Tom Hansen)
Mange bedrifter tilknyttet landbruket taper marked og inntjening som følge av Korona-pandemien. Innovasjon Norge utvider nå rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst. Tiltakene omfatter også bedrifter som får økte investeringskostnader som følge av fallet i kronekursen. (Foto: Tom Hansen)

Tiltakene som nå iverksettes retter seg særlig mot to områder; bedrifter som har tapt marked og omsetning som følge av korona-pandemien, og bedrifter med investeringsprosjekter som har fått betydelige kostnadsøkninger som følge av fallet i kronekursen.

- Innovasjon Norge forvalter ordninger over jordbruksavtalen som er skreddersydde for å utvikle landbruket. Mange av tilleggsnæringene i landbruket opplever nå utfordringer som følge av at de vanlige salgsakanlene er borte eller at tjenester må stenges ned midlertidig. Jeg er glad for at virkemiddelbruken tilpasses slik at den møter de utfordringene som deler av næringen står ovenfor nå, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

- Innovasjon Norge skal bidra til å utvikle norsk landbruk, også i vanskelige tider som nå. Tiltakene vi innfører for landbruk og landbrukstilknyttede bedrifter inngår som en del av den ekstrainnsatsen som nå iverksettes for norsk næringsliv i forbindelse med Korona-pandemien, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Tap av omsetning og inntekt

Mange bedrifter innen lokalmat, landbrukstilknyttet reiseliv, Inn på tunet og i reinnæringen opplever nå bortfall av marked og tap av inntekter som følge av koronapandemien. For denne gruppen innføres det nå tonye tilskuddsordninger.

Den ene ordningen gir bedrifter som har behov for det mulighet til å søke støtte til forprosjekter for å avklare for eksempel nye markedsmuligheter. Slike forprosjekter kan støttes med inntil 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 150 000 kroner. 

Den andre ordningen gir bedrifter mulighet til å søke tilskudd til å gjennomføre nødvendige prosjekter som følge av koronakrisen og bortfall av omsetning og inntekt, som for eksempel å utvikle nye markeder. Slike prosjekter kan støttes med inntil 75 prosent for utviklingskostnader og inntil 50 prosent for fysiske investeringer som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet.

Samtidig økes tilskuddssatsene fra 50 prosent til inntil 75 prosent for forprosjekter og hovedprosjekter for bedriftsnettverk. Forstudier kan allerede støttes med inntil 100 prosent.

Økte investeringskostnader 

Innovasjon Norge etablerer samtidig en ordning for tilleggsfinansiering av investeringsprosjekter som har fått vesentlig økning i kostnadene som følge av fall i kronekursen. Dette gjelder eksempelvis driftsbygninger i tradisjonelt landbruk og produksjonsanlegg for lokalmatbedrifter. I særlige tilfeller kan det også vurderes å fravike dagens støttesats på inntil 35 prosent og maksimumsbeløpet på to millioner kroner.

Rask tilpasning

- Tiltakene vi nå iverksetter har latt seg gjennomføre takket være en rask tilpasning og oppfølging fra myndighetenes side. Dette har gitt oss et utvidet handlingsrom for å bistå berørte bedrifter innenfor landbruk og landbrukstilknyttet virksomhet, sier Håkon Haugli.

Tiltakene for landbruksbedriftene utfyller de generelle tiltakene som Innovasjon Norges har iverksatt overfor norsk næringsliv i forbindelse med korona-pandemien.

Innovasjon Norge oppfordrer alle aktuelle bedrifter til å lese Innovasjon Norges nettsider, eventuelt kontakte Innovasjon Norges kunderådgivere i regionene.

Les mer om Innovasjon Norges korona-tiltak her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/


---------------------

Tekst foto (se vedlegg):

Mange bedrifter tilknyttet landbruket taper marked og inntjening som følge av Korona-pandemien. Innovasjon Norge utvider nå rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst. Tiltakene omfatter også bedrifter som får økte investeringskostnader som følge av fallet i kronekursen. (Foto: Tom Hansen)

 ----------------------
Kontaktperson:

Inger Solberg, direktør for bærerkraft i Innovasjon Norge, mob +47 916 24 760, e-post: Inger.Solberg@innovasjonnorge.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mange bedrifter tilknyttet landbruket taper marked og inntjening som følge av Korona-pandemien. Innovasjon Norge utvider nå rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst. Tiltakene omfatter også bedrifter som får økte investeringskostnader som følge av fallet i kronekursen. (Foto: Tom Hansen)
Mange bedrifter tilknyttet landbruket taper marked og inntjening som følge av Korona-pandemien. Innovasjon Norge utvider nå rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst. Tiltakene omfatter også bedrifter som får økte investeringskostnader som følge av fallet i kronekursen. (Foto: Tom Hansen)
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom