Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fått varsel om bot etter uhjemlede kredittsjekker

Del

- Vi deler Datatilsynets vurdering av at det som har skjedd er klanderverdig, og vi beklager, sier administrerende direktør Håkon Haugli. Innovasjon Norge har mottatt varsel fra Datatilsynet om vedtak om overtredelsesgebyr på en million kroner for foretatte kredittvurderinger uten rettslig grunnlag.

- Som organisasjon skal vi naturligvis alltid opptre innenfor rammene av de krav vår virksomhet er underlagt og på en måte som ivaretar den tilliten bedrifter i hele landet viser oss. I denne saken har vi ikke gjort det. Det vil jeg på vegne av Innovasjon Norge igjen beklage, sier administrerende direktør Haugli.

Som et ledd i Innovasjon Norges behandling av søknader om lån og tilskudd, foretas kredittvurderinger av søkerne. I dette tilfellet er det foretatt kredittvurderinger av en person som ikke hadde noe aktivt kundeforhold med Innovasjon Norge. Slike uhjemlede kredittvurderinger skal ikke forekomme.

Etter at forholdene ble kjent, iverksatte Innovasjon Norge en rekke tiltak:

  • Vi stengte tilgangen til kredittopplysningssystemet. Etter individuell godkjenning av hvem som skal kunne foreta kredittvurderinger, ble systemet gjenåpnet.
  • Vi har foretatt en fullstendig gjennomgang av våre retningslinjer og rutiner knyttet til bruken av kredittopplysningsverktøyet. Vår internrevisor PwC har bistått oss i dette arbeidet.
  • Vi har endret og skjerpet våre rutiner.
  • Vi har fulgt opp saken overfor de involverte ansatte. En ansatt er oppsagt som følge av saken.

I forhåndsvarselet uttrykker Datatilsynet tillit til det interne forbedringsarbeidet.

-Vi vil komme tilbake til Datatilsynet med våre kommentarer til forhåndsvarselet innen fristen som er fastsatt til 25. januar 2021, sier Haugli. -Vi vil akseptere Datatilsynets endelige avgjørelse i saken.

Hvert år foretar Innovasjon Norge i overkant av 30.000 kredittvurderinger. Alle enkeltpersoner som blir vurdert får varsel om det. Internrevisor PwC fant i sin gjennomgang at Innovasjon Norge har et overordnet godt rammeverk, men pekte samtidig på forbedringspunkter som Innovasjon Norge har fulgt opp. Datatilsynet pålegger ikke Innovasjon Norge å iverksette ytterligere generelle tiltak.

Kontakter

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom