Innovasjon Norge

Innovasjon Norge: Ansettelser i tråd med regelverket, men rom for forbedring

Del

Revisjonsselskapet Deloitte la i dag fram sin rapport om Innovasjon Norges ansettelser i perioden 2014-2018. Den viser at rekrutteringen av ledergruppen og ansettelsen av Katharina Andresen var i tråd med lover og etiske regler som gjelder for selskapet. Deloitte foreslår likevel flere forbedringer av rutinene.

Med bakgrunn i medieomtale rundt flere ansettelser ba Innovasjon Norges styre revisjonsselskapet Deloitte gjennomgå ansettelser og rutiner opp mot gjeldende regelverk. I alt har Deloitte vurdert 65 ansettelser.

Deloitte har undersøkt den midlertidige ansettelsen av Katharina Andresen spesielt. Konklusjonen er at «Etter vår vurdering er rekrutteringsprosessen av [Katharina Andresen] utført i samsvar med Innovasjon Norges praksis for tilsvarende stillinger, samt egne regler og retningslinjer, herunder de etiske retningslinjene.» De etiske retningslinjene omfatter regler for habilitet.

Revisjonsselskapet har undersøkt om regelverket ble fulgt og om styret i tilstrekkelig grad var involvert da Anita Krohn Traaseth rekrutterte ny ledergruppe i 2014 og 2015. «Etter vår vurdering er det dokumentert at prosessen med etableringen av ny ledergruppe var tydelig kommunisert og godt forankret i Styret.», står det i rapporten.

Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at ansettelser skjer på bakgrunn av bekjentskap eller vennskap. Dette gjelder også ved ansettelsene av Yvonne Fosser og Katharina Andresen.

- Vi har fått en grundig vurdering av vårt eget regelverk og hvordan vi gjennomfører dette i praksis, sier styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim. - Det er betryggende at rapporten bekrefter at Innovasjon Norges regelverk og rutiner for rekruttering er utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter. Deloitte har pekt på noen mindre avvik i vår praksis, og kommer med forslag til forbedringer basert på dette. De forslagene tar vi til oss, understreker Bovim.

Forbedringer
Rapporten viser at Innovasjon Norge har utviklet sitt eget regelverk og rutiner i perioden. Blant forbedringene Deloitte anbefaler er:

  • Styret og selskapet bør tydeliggjøre hvordan Innovasjon Norge som særlovselskap bør forholde seg til statsansatteloven og andre relevante lover ved rekruttering.
  • At Innovasjon Norge vurderer hva som bør dokumenteres og presiserer dette i rutinebeskrivelsen for rekruttering.

Innovasjon Norge tar med seg forslagene fra Deloitte i sitt videre arbeid med egne rutiner. I tillegg ønsker selskapet å forbedre egen kvalitetssikring i forbindelse med dokumentasjon og innsyn i prosesser.

Rapporten fra Deloitte er vedlagt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen, NTNU.
Styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen, NTNU.
Last ned bilde
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Martin Skulstad, Rethink Studio.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Martin Skulstad, Rethink Studio.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Nå kan enda flere norske bedrifter få drahjelp fra EU7.10.2020 11:53:39 CESTPressemelding

Regjeringen har i dag gitt grønt lys for flere EU-programmer som er viktige for norsk næringsliv: Horisont Europa, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME. – For norske bedrifter over hele landet er dette en svært god nyhet. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktige verktøy for internasjonalisering og eksport. Norske bedrifter får tilgang til nettverk, kompetanse og kapital som legger grunnlag for videre vekst, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom