Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Ingeniører ønsker hjemmekontor - ordninger må på plass før folk blir syke 

Del

3 av 4 ingeniører ønsker å fortsette med hjemmekontor også etter koronapandemien. Men både fysisk og psykisk slitasje melder seg nå hos mange arbeidstakere etter flere måneder på hjemmekontor med dårlig tilrettelegging.

Tiden er mer enn moden for å få på plass gode ordninger for hjemmekontor, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg
Tiden er mer enn moden for å få på plass gode ordninger for hjemmekontor, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Det viser en undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer.  

Vi ser at dette blir langvarig, og kanskje til og med permanente ordningersamtidig som alt for få har avtaler om hjemmekontor. Vi må begynne det nye året med å få på plass individuelle avtaler, bedre tilretteleggingsamtidig som vi må få på plass et oppdatert regelverk, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg 

Hun mener at høyt utdannede verdsetter fleksibiliteten ved hjemmekontor, men at bedre tilretteleggingnå må på plass for å unngå helseproblemer. 

Flere sliter psykisk 

28 prosent av medlemmene oppgir at de opplever en større grad av helseutfordringerog både fysisk og psykisk slitasje som følge av hjemmekontor.  35 prosent sier at de føleseg isolert eller ensom og 12 prosentsvarer at de har følt seg så nedstemt at de har hatt behov for å snakke med noen om det 

-Dette er alvorlig. Her har arbeidsgiver et stort ansvar. Partene på arbeidsplassen må involveres og lederen må følge opp de ansatte tettere slik at man faktisk plukker opp de som sliter psykisk og iverksetter nødvendige tiltak, sier Randeberg 

Dårlig tilrettelegging gir helseplager

Tekna presidenten er bekymret for dårlig tilrettelegging av hjemmekontoret og følgene dette får for arbeidstakere. 16 prosent oppgir at de har fysiske helseplager som følge av slitasje på hjemmekontor, samtidig viser undersøkelsen at over halvparten (56%) av medlemmene ikke har fått tilbud om ergonomisk utstyr fra arbeidsgiver.  

Arbeidsgivere har i større grad sørget for at ansatte har nødvendige digitale verktøy. Når det gjelder øvrig fysisk tilrettelegging av hjemmekontoret, har de fleste både skaffet og betalt for dette selv, og mange opplever at de fortsatt mangler nødvendig utstyr. Det er for dårlig når mange snart nærmer seg et år på hjemmekontoretsier Randeberg 

Jobber mer

Undersøkelsen viser at 4 av 10 synes det er vanskelig å skille mellom jobb og privatliv på hjemmekontoret. 3 av 10 sier også at de jobber flere timer nå enn før, og 8 av 10 av medlemmene svarer at egen produktivitet er uendret eller økt.  

- Vi ser at arbeidsmiljøet scorer negativt når det gjelder å balansere privatliv og arbeidsliv og helserelaterte forhold. Det er ikke meningen at folk over tid skal jobbe både mer, være tilgjengelig flere timer i døgnetsamtidig som de er mer produktive uten å få kompensert for det, sier Randeberg 

Avtaler må på plass 

Tekna presidenten mener det er avgjørende at arbeidsgivere begynner det nye året med å få på plass individuelle avtaler om hjemmekontor. Hele 82 prosent av Teknas medlemmer svarer at de ikke har inngått en avtale.  

-Forskrift om hjemmekontor slår fast at arbeidsgiver må inngå avtale om hjemmekontor med den enkelte ansatte. Situasjonen vi står i nå kan ikke lenger sies å være en unntakstilstand, men den nye normalen. Vi trenger derfor å få på plass et fleksibelt og individuelt tilpasset regelverk, der de tillitsvalgte er involvert, avslutter Randeberg 

Om undersøkelsen:  

  • Hovedfokuset i undersøkelsen har vært erfaringer knyttet til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved hjemmekontoret.  
  • Undersøkelsen var tilgjengelig i perioden 27. november til 10. desember.  
  • Endelig samlet svarprosent for hele utvalget er 44 % (2986 svar fra 6767 i utvalget). 
  • 64 % blant tillitsvalgte og 44 % prosent blant medlemmer og 34 % blant ledere i utvalget har besvart undersøkelsen. Det tilsvarer henholdsvis 572 tillitsvalgte, 1820 medlemmer og 594 ledere. 
  • Tekna organiserer 87 000 medlemmer med mastergrad eller mer i teknologi eller realfag.  

 

Kontakter

Bilder

Tiden er mer enn moden for å få på plass gode ordninger for hjemmekontor, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg
Tiden er mer enn moden for å få på plass gode ordninger for hjemmekontor, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg
Last ned bilde

Om Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15
0201 Oslo

22 94 75 00https://www.tekna.no/

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 85 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Følg saker fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom