Virke

Ingen økning i matprisene siste året

Del

Tall fra SSB viser at matprisene ikke har steget den siste tolvmånedersperioden. Den totale konsumprisindeksen har gått opp med 4,5 prosent i samme periode.

Matvareprisene svinger mye gjennom året, gjerne etter faste mønstre. Prisene på mat og drikke går normalt ned i tilbudsperioder som før jul, påske og skolestart, og går opp i februar og juli blant annet som følge av prisjusteringer fra leverandørene. Matvareprisene bør derfor ses over tid. Til tross for store svingninger fra måned til måned, er prisnivået på dagligvarer uendret sammenliknet med året før.

Konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde den generelle prisveksten nede. Dette kommer forbrukerne til gode i en tid der høyere priser på strøm og drivstoff trekker opp inflasjonen totalt sett, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

Urolige tider

Krigen i Ukraina påvirker forsyningslinjene i Europa og globalt for enkelte varer, f.eks. hvete. Råvarepriser på verdensmarkedet og fraktkostnader påvirkes som følge av konflikten, og vil sammen med økte energipriser kunne påvirke prisene på enkelte matvarer, også i Norge.

- Dette vil kunne prege prisbildet i 2022, også for mat og dagligvarer, avslutter Andersen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom