Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøte om ny 66 kV kraftleidning Harpefoss-Ringebu

Del

NVE arrangerer offentleg møte i samband med at Gudbrandsdal Energi Nett har søkt om ein ny kraftleidning mellom Harpefoss kraftstasjon til Ringebu transformatorstasjon i Sør-Fron og Ringebu kommunar.

Foto: forsiden på konsesjonssøknaden Harpefoss-Ringebu
Foto: forsiden på konsesjonssøknaden Harpefoss-Ringebu

Tid og sted: 9. mai 2019, kl. 19 i Sør-Fron kulturhus, Glasmestervegen 8, 2647 Sør-Fron.

Gudbrandsdal Energi Nett søkjer om to alternative trasear for kraftleidningen, på 19-20 km. Den eksisterande leidningen skal rivast når ny er ferdig bygd. Tiltaket vert grunngjeve med at dagens leidning har kort teknisk restlevetid, samt at ny leidning vil auke forsyningssikkerheta og kapasiteten i nettet.

NVE har sendt søknaden på offentleg høyring, og høyringsfristen er satt til 21. juni 2019.

Alle interesserte er velkomne til møtet.

Les meir om saka på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5086&type=A-1

Nøkkelord

Kontakter

Sakshandsamar Katrine Gabrielsen
tlf. 22 95 94 46

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer
tlf. 22 95 90 33

Bilder

Foto: forsiden på konsesjonssøknaden Harpefoss-Ringebu
Foto: forsiden på konsesjonssøknaden Harpefoss-Ringebu
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom