Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Influencermarkedsføring i strid med retningslinjer

Del

Katinka Gange og Tights.no har laget influencermarkedsføring som fører til kroppspress

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med regelverket. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Grunnlaget for ordningen er retningslinjer og veiledning som er etablert av representanter for annonsører, influencere og nettverk i samråd med Forbrukertilsynet, Medietilsynet og Barne- og Familiedepartementet.

Influenceren Katinka Gange har laget influencermarkedsføring i samarbeid med Tights.no, hvor energidrikken Nocco fremheves. Tights.no selger blant annet energidrikk via sin netthandel. Nocco har imidlertid ikke godkjent instagramposten som ligger til grunn for klagen på forhånd. 

Ved at influenceren poserer med å bruke rumpen til plassering av energidrikken Nocco og at dette er hovedfokuset i bildet, er bildet i klagen er etter Fims vurdering egnet til å skape kroppspress. Helhetsvurderingen i vedtaket baserer seg i tillegg på hvilket produkt det dreier seg om, influencerens profil på sosiale medier og følgernes alder. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

932 594 61http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as