Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Influencermarkedsføring i strid med retningslinjer

Del

Fagutvalget for influencermarkedsføring er i full gang med arbeidet. De første tre vedtakene som alle er knyttet til kosmetiske inngrep er nå fattet.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på kampanjer de mener er i strid med regelverket. Fim gjør også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Grunnlaget for ordningen er retningslinjer og veiledning som er etablert av representanter for annonsører, influencere og nettverk i samråd med Forbrukertilsynet, Medietilsynet og Barne- og Familiedepartementet. Det er etablert et bredt sammensatt utvalg som fatter avgjørelser. Det ledes av en uavhengig dommer og består av bransjerepresentanter, samt representasjon fra allmennheten.

De første vedtakene basert på klager etter oppstart av ordningen 1.1.2020 er nå fattet.

Fagutvalget for influencermarkedsføring har kommet med vedtak i tre saker. To av sakene er vurdert til å være i strid med Fims retningslinjer og den tredje er vurdert til å falle utenfor Fims retningslinjer. Samtlige saker gjelder influencermarkedsføring knyttet til kosmetiske inngrep.

Influencer Martine Sjøhaug reklamerte på sin Instagram-konto for annonsøren Nina Kristiansen og City Clinic i strid med Fims retningslinjer. Influenceren Katinka Gange hadde en reklame for Sol Hegge, Invisibli som også ble vurdert å være i strid med retningslinjene. Vedtakene baserer seg på en helhetsvurdering av hvilket produkt eller tjeneste det gjelder, influencerens profil, aldersfordeling på følgere, influencerens alder, språk, billedbruk og kontekst.

Klagesak mot den danske influenceren Fie Laursen som markedsførte at man kunne vinne kosmetisk kirurgi er vurdert til å falle utenfor Fims virkeområde. Kampanjens utforming er i seg selv ikke forenlig med de retningslinjer som ligger til grunn for FIM, men Laursens influencervirksomhet faller utenfor Fims retningslinjer fordi den ikke vurderes å være rettet mot norske forbrukere. Hun er en dansk influencer, som har arbeids og bostedsadresse i Danmark og FIM vurderer at hun ikke henvender seg spesielt til norske følgere. 

Fagutvalget har mottatt flere klager som er til behandling og hvor vedtak vil foreligge på et senere tidspunkt. 

Utvalget har også mottatt mange henvendelser om forhåndsavklaringer. Utfallet av slik behandling vil kunne være at kampanjer ikke gjennomføres som planlagt eller med et endret innhold.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

932 594 61http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as