Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Influencere og annonsør frikjent i Fim

Del

Influencermarkedsføring for vegamin D og betakaroten er akseptabel

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Fim har behandlet fire saker hvor ulike influencere er engasjert av Good For Me for å fremme kosttilskudd som inneholder henholdsvis vitamin D og betakaroten. Influenceren Ida Caroline Hansens influencermarkedsføring vurderes akseptabel fordi Ida Carolines Hansens profil fokuserer på treningsglede og fordi produktet som inneholder vitamin D i seg selv ikke er spesielt egnet til å skape kroppspress.

Madeleine Kraiems influencermarkedsføring av betakaroten er under en viss tvil frikjent etter en helhelhetsvurdering.

To av klagene er ikke vurdert fordi influencermarkedsføringen gjaldt poster som er laget før Fim ble satt i virksomhet (1.1.2020). Alle vedtak er tilgjengelige på www.fim.as.

Kontakter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Torggata 15
0181 Oslo

932 594 61http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as