Abelia

Industrimeldingen krever økt IKT-kompetanse

Del

– Det er behov for en massiv økning i IKT-kompetanse hvis regjeringen skal oppfylle industrimeldingens ambisjoner om at Norge skal være en ledende teknologi- og industrinasjon.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Torsdag legger statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland frem industrimeldingen, og begge har lagt vekt på at digitalisering og automatisering kommer til å prege norsk industri fremover.

–  Industripolitikken må være todelt: Det er viktig med modernisering av eksisterende industri, men minst like viktig er utvikling av ny bærekraftig og digital industri, for eksempel innen energi, helse og bio-området. Det er ingen tvil om at digitalisering og automatisering vil være de store satsingsområdene for norsk industri de neste årene. Derfor er det behov for økt IT-kompetanse og mer samarbeid i det norske næringslivet, sier Haugli.

Økt IT-kompetanse

Han trekker frem tre rapporter som viser et massivt behov for IKT-kompetanse.

– På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse laget en rapport som viser at vi styrer mot et dramatisk underskudd på IKT-kompetanse. I "beste" fall vil være fjerde IKT-stilling stå ubesatt i 2030. Abelias omstillingsbarometer 2016 bekrefter at vi har gode breddeferdigheter i Norge, men at vi mangler spisskompetanse generelt, og innen IKT spesielt. Og bare for noen dager sider kom Menon med en rapport som viser at IKT-kompetansen i norsk næringsliv ligger bak land vi ønsker å sammenligne oss med, sier Haugli.

– Menon-rapporten viser at heving av IKT-kompetansen vil styrke en konkurransedyktig IKT-næring, og samtidig bidra til høyere verdiskaping i landet. De slår fast at det nettopp er industrien som vil ha aller mest nytte av en satsing på IKT i norsk næringsliv, sier han.

– Antall IKT-studieplasser har økt de siste årene, men vi trenger fortsatt en kraftig oppjustering for å sikre det som fremover blir kjernekompetansen i næringsliv og offentlig sektor, samt en styrking av IKT-forskning. Samtidig trenger vi digital kompetanse i alle næringer. Økt digitalt innslag i andre utdanningsløp og livslang IKT-læring i næringslivet er helt nødvendig. Vi trenger digital kompetanse også hos leger, historikere og sosialantropologer, sier Haugli.

Mer samarbeid

– Abelia har sammen med andre organisasjoner spilt inn forslag om en Digital21-prosess for å styrke norsk forskning, innovasjon og utvikling. Norge har allerede sterke forskningsmiljøer innen IKT – for eksempel Sintef Digital – som vil være sentrale bidragsytere til dette.

– Mange norske selskaper har også ambisjoner om å etablere egne plattformer eller å bygge nye digitale økosystemer. Imidlertid vil selv store norske industriaktører trenge samhandling med andre – ofte utenfor egen bransje. For å lykkes må vi dele kunnskap og data på tvers av etablerte selskaper, næringer og kompetansemiljøer. Her er DIGITAL NORWAY - Toppindustrisenteret AS et godt eksempel, sier Haugli.

Mer informasjon

Administrerende direktør Håkon Haugli, 905 31 025
Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen, 906 71 341

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 2050 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom