Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til å regulere Vikastølvatnet i Suldal

Del

NVE avslår søknad om løyve til å regulere Vikastølvatnet i Suldal kommune. NVE meiner at ei regulering vil gjera det umogleg å oppretthalde ein trua naturtype, og vil gje negative landskapsverknader for eit svært viktig friluftsområde.

Det er Borgåna Kraft AS som har søkt om å få regulere Vikastølvatnet med 1 m til utnytting i Borgåna kraftverk. Reguleringa ville ha gjeve ein årleg auke i kraftproduksjon på om lag 0,71 GWh.

Vikastølvatnet er registret som «klar, kalkfattig innsjø», som er ein trua naturtype. NVE meiner at erosjon frå ei regulering vil gjere det umogleg å oppretthalde naturtypen. I tillegg vil reguleringa gje negative landskapsverknader for eit svært viktig turområde med tursti som har utsyn over vatnet. NVE er derfor einig med Suldal kommune i at fordelane ved ei regulering ikkje samsvarar med ulempene for biologisk mangfald og landskap/friluftsliv.

Les meir om saken på NVEs nettsider.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt
tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216
oegr@nve.no

Sakshandsamar Brit T. Haugen
tlf.: 22 95 90 89
bth@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom