MSC - Marine Stewardship Council

IKKE LENGRE BÆREKRAFTIG: Norsk sild mister miljøsertifisering

Del
Norsk sild fratas den viktige, internasjonale bærekraft-sertifiseringen MSC. Suspensjonen vil trolig ha store økonomiske konsekvenser for norske fiskere og sjømatselskaper.
Fotograf: Grethe Hillersøy Copyright: Norges Sjømatråd
Fotograf: Grethe Hillersøy Copyright: Norges Sjømatråd

Fra og med 1.desember er ikke norsk sild lenger å regne for bærekraftig. Silda mister sin status som MSC-godkjent fiskeart og det prestisjetunge «blåfisk»-merke som følge av mangelfull forvaltning.

Også kolmule mister sin bærekraft-sertifisering.

Grunnen til suspenderingen er at Norge, Island, Russland, Grønland og EU, som sammen forvalter sildebestanden i våre havområder, de siste ti årene ikke har klart å bli enige om en felles kvoteavtale.

Resultatet er at faren for overfiske er betydelig, og ikke i samsvar med MSCs krav til forsvarlig fiskeriforvaltning. Bortfallet av sertifisering gjelder også kolmule. Tidligere har norsk makrell også mistet MSC-statusen.

For å oppfylle MSC-sertifisering kreves det at fiskebestandene er sterke, at fiskemetodene har minimal negativ påvirkning og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis.

Norsk sild er tradisjonelt svært ettertraktet internasjonalt. Frem til oktober hadde Norge eksporterte 202 000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder kroner i årets ni første måneder. Polen, Tyskland, Russland og Egypt er blant de største importørene av norsk sild.

MSC-sertifisering er «bærekraftstempel» nummer èn i internasjonal fiskerinæring, og mange aktører kjøper kun sjømat som er MSC-godkjent. Norske eksempler er Orkla, Findus, Ikea og Aker Biomarine.

Sitater fra Linneá Engström, programdirektør i MSC Skandinavia og Østersjøregionen:

- Sertifiseringen krever at fiskebestandene er sterke, at fiskemetodene har minimal negativ påvirkning og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis - noe disse fiskeriene ikke lenger kan være stolte av.  Suspensjonen vil påvirke norske fiskere og selskaper, men er politikernes skyld.

- Inndragelsen av sertifikatet, gir ikke bare et teoretisk stryk i karakterboka til forvaltningsmyndighetene. Det vil også få store økonomiske konsekvenser for alle involverte.

I dag krever mange av Europas markeder og forbrukere at fisken som selges beviselig skal være bærekraftig.  Når kommersielt fiskeri fratas sertifiseringen på grunn av dårlig forvaltning, risikerer de derfor å miste viktige markedsandeler og inntekter. 

- MSC håper at Norge, som har påtatt seg den ledende rollen i maritime forvaltningsspørsmål, tar ansvar for å sikre at fiskeri drives på en bærekraftig måte. 

- For å få tilbake sertifiseringen på makrell, sild og kolmule må kyststatene så fort som mulig bli enige om en langsiktig bærekraftig forvaltning.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Grethe Hillersøy Copyright: Norges Sjømatråd
Fotograf: Grethe Hillersøy Copyright: Norges Sjømatråd
Last ned bilde
Fotograf: Grethe Hillersøy
·         Copyright: Norges Sjømatråd
Fotograf: Grethe Hillersøy · Copyright: Norges Sjømatråd
Last ned bilde
Fotograf: Grethe Hillersøy
·         Copyright: Norges Sjømatråd
Fotograf: Grethe Hillersøy · Copyright: Norges Sjømatråd
Last ned bilde

Om MSC - Marine Stewardship Council

MSC - Marine Stewardship Council
MSC - Marine Stewardship Councilhttps://www.msc.org/

Marine Stewardship Council er en internasjonal ideell organisasjon. MSC ble etablert for å ta tak i problemet med uansvarlig fiske. Vi anerkjenner og belønner innsats for å beskytte havene og sjømatforsyninger for fremtiden.

Vår misjon er å bruke det blå MSC-miljømerket og vårt sertifiseringsprogram for å bidra til verdenshavenes helse. Vi samarbeider med våre partnere: fiskerinæringen, forskere, miljøvernsgrupper og kommersielle aktører, for å gjøre sjømatmarkedet mer bærekraftig. Dette gjør vi gjennom å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier og ved å påvirke valgene forbrukere gjør når de kjøper sjømat.