Mattilsynet

Ikke gi barna en kanin i julegave

Del

Kaninen er det tredje vanligste kjæledyret i Norge, etter hund og katt. Mange barn ønsker seg kanin i julegave, men vet foreldrene hva som kreves for at en kanin skal ha god dyrevelferd, spør Mattilsynet.

Kaniner er sosiale, og trives best sammen med en eller flere kaniner. Foto: Mattilsynet
Kaniner er sosiale, og trives best sammen med en eller flere kaniner. Foto: Mattilsynet

Kaniner trenger god plass, selskap av andre kaniner, mye høy, rengjorte bur med tilstrekkelig strø, regelmessig stell av pelsen, klipp av klørne og sjekk av tennene. Alt dette må være på plass for at kaninen skal ha det godt, sier seniorinspektør og veterinær Lars Erik Rondestveit i Mattilsynet.

Som seniorinspektør er hans oppgave å kontrollere om dyreeiere behandler dyrene sine godt og slik loven krever. Når han er på tilsynsbesøk, finner han ofte kaniner som har dårlig dyrevelferd. – Det er overraskende stor mangel på kunnskap om hvordan kaniner bør ha det, sier Rondestveit.

Vanlige funn i kaninhold med dårlig dyrevelferd

Når Mattilsynet er på tilsyn, finner de ofte at kaninene har for små bur. Kaniner som lever et stillesittende liv, kjeder seg og kan få fysiske plager som forkalkninger, benskjørhet og trykkskader under labbene.

Det er ikke uvanlig at kaninene står eller ligger i sin egen møkk og urin. Dette kan gi kaninen etseskader i huden på labbene og kroppen. I strø som er vått av urin, kan det utvikles ammoniakkgass, som irriterer luftveiene til kaninen.

Kaniner er byttedyr, og de har behov for et sted å gjemme seg og føle seg trygge. De vil også gjerne sitte høyt, så de bør ha et hus med flatt tak. Inspektørene finner ofte at kaninene sitter i bur uten noen innredning, hvor de verken kan gjemme seg eller hoppe opp på noe. For liten tilgang på vann og for lite grovfôv i form av høy eller gress, er ikke uvanlig. Alt dette er viktige behov som må være dekket for at kaniner skal ha god velferd.

Kaniner er ikke så godt egnet for små barn

Små barn bør ikke ha kaniner som kjæledyr, fordi kaniner liker ikke å bli løftet opp og båret rundt.
En kanin bør heller ikke være sammen med hunder eller katter. Kaniner er byttedyr og vil oppleve hunder og katter som farlige rovdyr.

 - Det er ofte barn som vil ha kaniner som kjæledyr, og som får ansvaret for å stelle dem. Men det er barnets foresatte som etter loven er ansvarlig for kaninen hvis barnet er under 16 år. Loven krever at dyreeieren må ha kompetanse til å kunne ta seg av dyret på en god måte, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

En ny veileder om kaninhold

Mattilsynet har publisert en ny veileder om hold av kanin på sine nettsider.
-Vi ønsker at de som vurderer å kjøpe kanin, skal sette seg godt inn i hvilke behov kaniner har, før de skaffer seg kanin. I den nye veilederen gir vi en oversikt over hva dyrevelferdsloven krever, og vi forklarer og gir eksempler på hva dette betyr rent praktisk når det gjelder kaniner, sier Knævelsrud.

Faktaboks

Hva trenger kaniner for å ha det bra?

  • Kaniner trives best i par eller grupper, og den trenger nok plass til hvile og aktivitet. Kaninen må kunne hoppe minst tre gode hopp i én retning der den oppholder seg til vanlig. Mattilsynet anbefaler at man holder to kaniner sammen, og på et gulvareal som er minst 3 X 2 meter.
  • Kaniner foretrekker å sitte høyt, gjerne på en plattform eller hus med flatt tak.
  • Kaninen bør ha fri tilgang på høy og vann. 
                            
                  Kilde: Mattilsynet. Veileder om hold av kaniner. Publisert desember 2019

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kaniner er sosiale, og trives best sammen med en eller flere kaniner. Foto: Mattilsynet
Kaniner er sosiale, og trives best sammen med en eller flere kaniner. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
Det er best for kaninen å ha kontakt med mennesker når den er på bakken, uten å bli holdt fast eller løftet. Foto: Mattilsynet
Det er best for kaninen å ha kontakt med mennesker når den er på bakken, uten å bli holdt fast eller løftet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
Kaniner bør ha fri tilgang på vann og høy av god kvalitet. Foto: Mattilsynet
Kaniner bør ha fri tilgang på vann og høy av god kvalitet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom