Norges idrettsforbund

Idrettspresidenten med tre viktige krav under WADAs verdenskonferanse

Del

– Vi må styrke uavhengigheten og finansieringen i antidopingarbeidet, i tillegg må det være åpne høringer i dopingsaker både nasjonalt og internasjonalt.

NIFs delegasjon til WADAs konferanse 2019: Fra venstre; 2. visepresident Johann Olav Koss, juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, idrettspresident Berit Kjøll, nestleder i NIFs utøverkomité Øyvind Watterdal og generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. Foto: Norges idrettsforbund
NIFs delegasjon til WADAs konferanse 2019: Fra venstre; 2. visepresident Johann Olav Koss, juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, idrettspresident Berit Kjøll, nestleder i NIFs utøverkomité Øyvind Watterdal og generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. Foto: Norges idrettsforbund

Det sa Idrettspresident Berit Kjøll under WADAs verdenskonferanse i den polske byen Katowice i dag, tirsdag 5. november.

Konferansen varer i tre dager og samler idretten, myndighetene, antidopingorganisasjoner og andre som jobber på antidopingfeltet. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)stiller med en delegasjon på fem personer, med Idrettspresident Berit Kjøll i spissen.

Det er svært viktig at NIF deltar aktivt på slike internasjonale møteplasser. Her er både idretten, myndigheter og antidopingbyråer samlet. Konferansen er en unik arena for både å tilegne seg ny kunnskap, og til å formidle norsk idretts verdier og synspunkter på antidopingarbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Uavhengighet i antidopingarbeidet må styrkes!

WADA og de nasjonale antidopingorganisasjonenes uavhengighet er noe NIF og idrettspresident Berit Kjøll vil adressere under sin taletid på konferansen. Styret i WADA treffer mange beslutninger som er inngripende for både idrettsorganisasjoner og utøvere. Styrets uavhengighet må ikke kunne trekkes i tvil. WADA har igangsatt en omfattende prosess for å styrke uavhengigheten og bedre interne prosesser. NIF støtter dette arbeidet, men mener WADA må gå lenger.

 Det er helt avgjørende at det er tillit til at WADAs beslutninger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn eller press fra idretten eller myndigheter. Jeg vil derfor understreke behovet for at hele WADAs styre bør bestå av personer uten tilknytning til myndigheter, idretten eller antidopingorganisasjoner sier Kjøll og legger til;

Også nasjonale antidopingorganisasjoner må bli mindre sårbare for ytre påvirkning, både fra idretten og myndighetene nasjonalt. Regler som styrker deres uavhengighet er viktig, men regler er ikke alt. Det må være tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette, og WADAs tilsynsfunksjon må styrkes. Vi må unngå flere tilfeller som i Russland, sier Berit Kjøll.

NIF vil etablere et fond for å styrke antidopingarbeidet

Idrettspresident Berit Kjøll vil i sin tale til forsamlingen også ta til orde for å etablere et fond for å styrke antidopingarbeidet.

Vi ønsker at våre utøvere som deltar internasjonalt skal møte utøvere som har vært underlagt et kompetent antidopingarbeid. Så lenge ressurser er så forskjellige nasjonalt, kan vi ikke forvente at alle land har ressurser til dette arbeidet, sier Kjøll.

Påtroppende WADA-president Witold Bańka har annonsert at han ønsker at det skal etableres et fond for å støtte antidopingarbeidet der det ikke er tilstrekkelige ressurser nasjonalt.

 Dette er noe også NIF har foreslått overfor WADA, og noe vi håper også vil få støtte til fra de andre deltakerne på konferansen, avslutter Kjøll.

Endringer i WADAs dopingregelverk

World Anti-Doping Code (WADC) og de internasjonale standardene har vært gjenstand for en omfattende revisjonsprosess som begynte i desember 2017, og avsluttes denne måneden. WADA har fått flere tusen innspill, og NIF har bidratt med innspill i alle høringsrundene.

 Vi har vært svært engasjert i antidopingarbeidet, og er tydelig på hvilke temaer som er viktig for norsk idrett. Revisjonsprosessen har strukket seg over to tingperioder, og både det forrige og det sittende Idrettsstyret har vært involvert i arbeidet. Det er særlig gledelig at også utøverne, gjennom NIFs utøverkomité, har vært engasjert i arbeidet med å gi innspill i revisjonsarbeidet, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Med i delegasjonen er også nestleder i NIFs utøverkomité, Øyvind Watterdal som understreker utøvernes forventninger til rene konkurransevilkår.

– Utøveres rett til å konkurrere i en dopingfri idrett er helt fundamental. Alle vi rene utøvere legger ned enormt mye arbeid i trening og konkurranseforberedelser. Det er helt nødvendig at utøverne har tillit til at vi alle har like konkurransevilkår. For utøverne er det derfor svært viktig at utøvere i alle land, og i alle idretter, er omfattet av et godt antidopingarbeid, slik at vi forhindrer og avdekker bruk av doping, sier Watterdal.

På konferansen vil de foreslåtte endringene i bli gjennomgått og debattert, men de vil ikke bli vedtatt på konferansen.

 Ettersom WADA er en stiftelse, og derfor ikke har medlemmer, er det ikke konferansen eller en generalforsamling som vedtar endringer i WADC, men WADAs Foundation Board. Dette skjer torsdag morgen. Foundation Board er WADAs høyeste organ og består av 38 personer, halvparten fra idretten og myndighetene, sier juridisk sjef i NIF Henriette Hillestad Thune.

WADA er på rett vei, men mye gjenstår

Selv om det er foreslått en rekke endringer i WADAs regelverk, mener NIF at forslagene kunne gått lenger. 2. Visepresident Johan Olav Koss peker spesielt på NIFs ønske om åpne høringer i dopingsaker.

 Vi er glade for å registrere at det siste utkastet inneholder endringer som skal styrke utøvernes rettssikkerhet. WADA foreslår blant annet at høringer i dopingsaker skal være åpne dersom den som er anklaget for et regelbrudd krever det. Dette er et skritt i riktig retning for å styrke utøvernes rettssikkerhet, noe NIF har vært en pådriver for sier Koss og legger til;

 Dert er fortsatt et stykke igjen å gå. I NIFs domsorger er utgangspunktet at alle høringer er åpne, slik at pressen og andre kan delta og overvære hvordan en sak behandles. Tilsvarende praksis ønskes som gjeldende praksis internasjonalt, avslutter Koss.

Informasjon om konferansen, se følgende lenke; https://wada2019.org/welcome/message-from-the-wada-president

Kontakter

Bilder

NIFs delegasjon til WADAs konferanse 2019: Fra venstre; 2. visepresident Johann Olav Koss, juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, idrettspresident Berit Kjøll, nestleder i NIFs utøverkomité Øyvind Watterdal og generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. Foto: Norges idrettsforbund
NIFs delegasjon til WADAs konferanse 2019: Fra venstre; 2. visepresident Johann Olav Koss, juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, idrettspresident Berit Kjøll, nestleder i NIFs utøverkomité Øyvind Watterdal og generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. Foto: Norges idrettsforbund
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni20.5.2020 07:22:46 CESTPressemelding

Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni. -Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Revidert budsjett: Positiv arrangementsordning - andre nødvendige koronatiltak må likevel på plass12.5.2020 13:57:34 CESTPressemelding

I tråd med Norges idrettsforbunds innspill justerer regjeringen nå kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. - Det er positivt, sier idrettspresident Berit Kjøll. Øvrige nødvendige kompensasjonstiltak for å imøtekomme for idrettens totale nettotap på 1,5 milliarder kroner i perioden februar til juni som følge av koransituasjonen, er ikke hensyntatt i regjeringens fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett.

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for kontakt mellom de minste og «ballen er frikjent» 11.5.2020 16:39:40 CESTPressemelding

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna på grupper inntil 10 personer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom