Norges idrettsforbund

Idrettsforbundets anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

Del

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet i samråd med Helsedirektoratet. Målet er å regulere organisert og egenorganisert fysisk aktivitet for å hindre smitte av Covid-19.

Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde
Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde

NIFs fellesidrettslige anbefalinger må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

- Særforbundenes egne retningslinjer skal alltid gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra Idrettsforbundet. Derfor er særforbundene oppfordret til å utarbeide sine egne idrettsspesifikke koronavettregler, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.


Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Idrettsforbundet, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, Norges idrettsforbund og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst to meters avstand, og det ikke er mer enn fem personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Kontakter

Bilder

Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde
Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom