ice

Ice sikret viktig avtale

Del

Mobiloperatøren Ice har signert ny leieavtale med Telia, som sikrer mobildekning i områder der selskapet ikke har egne basestasjoner. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2021 og gir Ice en betydelig kostnadsreduksjon i utbyggingsperioden.

Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud

- Støtten fra norske myndigheter og den nye markedsreguleringen (Marked 15) har vært avgjørende for å sikre betydelig bedre vilkår mens vi fortsetter å bygge ut vårt eget mobilnett. Vi har allerede over 90 prosent befolkningsdekning, men det skal installeres flere basestasjoner som utvider dekningen og vi settes dermed i stand til å produsere enda mer av datatrafikken selv. Ice har nå levert 21 kvartaler på rad med vekst, og vi er sikre på at vi vil fortsette å vinne markedsandeler og forbedre marginene sterkt fremover, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice.

Fakta om den nye leieavtalen:

  • Erstatter nåværende avtale mellom Ice og Telia, som utløper 31. mars 2021.
  • Trer i kraft 1. januar 2021 og varer frem til 31. desember 2023 med 1 + 1 års forlengelsesopsjon, der siste 1 års opsjon er under visse betingelser.
  • Sikrer Ice en prisstruktur i tråd med den nye markedsreguleringen (Marked 15) som ble implementert 1. juni 2020.
  • Betydelig kostnadsreduksjon for Ice i utbyggingsperioden.

I løpet av 2021 har Ice mål om å nå opp til 3500 basestasjoner, noe som vil resultere i en befolkningsdekning på mer enn 95% og produksjon av mer enn 90% av trafikken gjennom sitt nye mobilnett.

- Den nye avtalen er veldig viktig for å forbedre lønnsomheten vår og øke EBITDA-marginen fremover. Med fortsatt nettverksutbygging forventer vi at leiekostnadene vil komme ned på 7-9% av smarttelefoninntektene, noe som ytterligere forbedrer lønnsomheten vår de neste årene, sier Henning Karlsrud, finansdirektør i Ice.

Behov for et tredje mobilnett

Aldri før har samfunnet vært så avhengige av digitale tjenester, og da blir konkurranseaspektet enda viktigere både av hensyn til priskvalitet og sikkerhet.Etablering av et tredje mobilnett er derfor blitt et overordnet politisk mål, slått fast gjennom en rekke stortingsmeldinger de siste årene.

Ved Stortingets behandling av regjeringens Forbrukermelding tidligere i år kommenterte også flertallet følgende:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Norge er et av to land i Europa med kun to landsdekkende mobilnett. Følgen av svak konkurranse er unødvendig dårlige vilkår for forbrukerne. Ved utgangen av første halvår 2019 sto de to etablerte aktørene for hele 91 pst. av omsetningen i sluttbrukermarkedet. Mobilmarkedet preges av svak konkurranse med høye priser og små datapakker. Hovedårsaken til det er, ifølge de regulatoriske myndighetene, manglende infrastrukturkonkurranse. Flertallet viser til tidligere vedtak i Stortinget om etablering av minst tre mobilnett og oppfordrer regjeringen til å ta i bruk tilgjengelige regulatoriske virkemidler for å nå målet raskest mulig. Myndighetene bør gjennom reguleringen av mobilmarkedet redusere etableringshindre, sikre samlokalisering av utstyr i mobilmaster og åpne for prismodeller som gjør det mulig for en utbygger av et tredje mobilnett å delta effektivt i konkurransen i utbyggingsperioden.

Regjeringen og det politiske flertallet på Stortinget er tydelig på at det må legges til rette for flere aktører, og på den måten etablere bærekraftig konkurranse. Det vil være det beste for både forbrukerne og næringslivet.

- Det er ingen tvil om at myndighetenes regulering av markedet ga Ice en kraftig forbedret forhandlingsposisjon for å sikre bedre vilkår i utbyggingsperioden. Aldri før har Norge vært nærmere målet om etablering av bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet, avslutter Helgaker.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Last ned bilde
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Last ned bilde
Last ned bilde

Om ice

ice
ice
Nydalsveien 18B
0484 Oslo

21 00 00 00http://www.ice.no

Vår visjon er å vokse ytterligere som en unik og annerledes mobiloperatør, som hver dag kjemper for å bli Norges mest anbefalte selskap.

Følg pressemeldinger fra ice

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ice på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ice

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom