Virke

IA avtalen forlenges

Del

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om å forlenge avtalen med 2 år

Bak fv: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad.
Framme fv: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Union, Silje Naustvik.
Bak fv: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad. Framme fv: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Union, Silje Naustvik.

Pandemien har hindret evaluering

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått i 2001 har siden blitt revidert flere ganger av partene i arbeidslivet. Avtalen ble sist reforhandlet i 2018. Da ble det gjort flere prinsipielle endringer. Tiltakene ble blant annet gjort tilgjengelige for hele næringslivet, og det ble iverksatt en rekke bransjerettete tiltak. Begge endringer Virke mente var viktig. 

- Siden forrige avtalen trådde i kraft i 2019 har norsk arbeidsliv måttet håndtere en pandemi og til tider høy arbeidsledighet. Det har både forsinket oppstart av flere IA-tiltak, men også evalueringen av dem, sier Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke. 

Virke er derfor glad for at regjeringen og de øvrige partene i arbeidslivet nå er enige om å forlenge dagens avtale med to år. 

- For Virke er det viktig at vi finner frem til tiltak som treffer og gir resultater. De må derfor være kunnskapsbasert, og bygge på en grundig og ærlig evaluering. Vi har per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om effekten av omlegging i 2018. Derfor ønsker Virke å la dagens IA avtale fungerer i to nye år, sier Mellbye. 

Må være enkelt for virksomheter

Sammen med enighet om forlengelsen av avtalen har partene kommet frem til at det kan være behov for å justere enkelte av tiltakene, men også se hvordan en kan jobbe bedre med inkludering. 

- Virke er opptatt av at IA-tiltakene må innrettes slik at de er enkle for viksomhetene å bruke, men og at de treffer godt. Vi ser at det er rom for forbedring i flere av tiltakene. Derfor støttet vi ogs at det skal nedsettes en partssammensatt abriedsgruppe som skal se på mulige tiltak for å forsterke ogrevitalisere det lokal IA-arbeide, avslutter Mellbye. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bak fv: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad.
Framme fv: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Union, Silje Naustvik.
Bak fv: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad. Framme fv: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Union, Silje Naustvik.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.