Hydrogen Mem-Tech

Hydrogen Mem-Tech med ny teknologi for utslippsfri hydrogenproduksjon

Del

Trondheimbaserte Hydrogen Mem-Tech har utviklet en ny teknologi for produksjon av hydrogen fra bio- og naturgass, som nå er klar for markedet. Membranteknologien har blitt testet og pilotert de siste fire årene, blant annet på Equinors naturgassanlegg på Tjeldbergodden. Nå står flere selskaper klare for å benytte seg av løsningen.

Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech
Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech

Hydrogen Mem-Tech (HMT) bygger nå hydrogen-separatorer med membraner av palladium metall for bio- og naturgassanlegg av ulik størrelse. Hver membran av dette spesielle metallet er flere ganger tynnere enn aluminiumsfolie og kun hydrogen trenger gjennom.

- Vi er svært stolte over å ha knekt koden med en teknologi som både sikrer stort volum av rent hydrogen og er robust nok for industrielle operasjoner, sier Thomas Reinertsen, administrerende direktør i HMT.

Teknologien ble først utviklet av forskere ved SINTEF og Hydrogen Mem-Tech har de siste årene jobbet videre med å få teknologien tilpasset industrielle operasjoner. Palladium er et såkalt hydrogenselektivt metall som gjør at hydrogenatomene er det eneste som går inn i metallets gitter og trenger gjennom palladium-membranen. CO2 fanges i samme prosess.

Må ikke ha storskala for å oppnå kostnadsfordeler

- Hydrogen Mem-Tech har videreutviklet teknologien vi har skapt, og jeg håper de lykkes, sier Thijs Peters, seniorforsker ved SINTEF Industri.

- Membranteknologien fjerner hydrogen fra annen gass og er en lovende teknologi, særlig for mindre anlegg som biogassanlegg fordi den ikke må anvendes i stor skala for å ha kostnadsfordeler, fortsetter han. 

Forskeren peker også på andre mulige bruksområder for teknologien.

- Siden teknologien ikke trenger mye plass, kan den brukes på oljeplattformer og ombord på skip. Den kan også brukes for å omdanne ammoniakk tilbake til hydrogen, sier Peters.

Produserer hydrogen fra bio- og naturgass

Separatorene er skalerbare, passer til små og store anlegg og har ingen bevegelige deler. Teknologien har vist seg å være svært konkurransedyktige sammenlignet med andre løsninger på markedet.

- Vi er nå i gang med å levere separatorer til to kunder. Agri-E skal bruke vår teknologi til å produsere hydrogen fra biogass til bruk som drivstoff innen landbruk. Prototech i Bergen skal produsere hydrogen av naturgass til bruk i skipsfart, sier Reinertsen.

Begge prosjektene har driftsstart mot slutten av året.

Over 100 tonn hydrogen per dag med CO2 fangst

Selskapet har som mål å omsette for over en halv milliard i 2025. Det tilsvarer 144 tonn hydrogen produsert per dag. All CO2 fra prosessen skilles ut for lagring.

- Vi er svært glade for at regjeringen har vært så tydelige på at Norge må bruke de fortrinnene vi har som en olje- og gassnasjon og satse på hydrogen. Membranteknologien kan skaleres opp og ned, og leverer bedre enn det som kommer frem av energiplanen som ble lagt frem tidligere i sommer. Vi er klare til å bidra, og merker at kundene er interesserte i teknologien, sier Reinertsen.

Fakta om teknologien

  • Hydrogen Mem-Tech produserer hydrogenseparatorer for bio- og naturgassanlegg av ulik størrelse. Separatorene er kledd med flere lag membraner som effektivt hindrer gjennomstrømming av alt bortsett fra hydrogen.
  • Palladium-metallet som brukes i separatorene er et hydrogensellektivt metall. Det vil si at det kun er hydrogen som trenger gjennom metallets gitter.
  • Palladium er et grunnstoff og et edelmetall som ligner sølv. En spesiell egenskap ved metallet, er dets evne til å absorbere hydrogen (opp til 900 ganger eget volum).
  • SINTEF har utviklet teknologien som Hydrogen Mem-Tech har videreutviklet. Selskapet har lykkes med å produsere svært tynne membraner av metallet som sikrer høy gjennomstrømming og produksjon av hydrogen.
  • CO2 og andre restgasser fanges opp i samme prosess.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech
Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech
Last ned bilde
Thijs Peters, seniorforsker ved SINTEF Industri
Thijs Peters, seniorforsker ved SINTEF Industri
Last ned bilde
Hydrogenseparatorer fra Hydrogen Mem-Tech
Hydrogenseparatorer fra Hydrogen Mem-Tech
Last ned bilde

Lenker

Om Hydrogen Mem-Tech

Hydrogen Mem-Tech
Leirfossvegen 27
7038 Trondheim

https://www.hydrogen-mem-tech.com/

Om Hydrogen Mem-Tech

Selskapet springer ut av Reinertsen AS og ble etablert i 2017. Hovedkontoret og produksjonsanlegget er i Trondheim. Selskapet produserer og drifter hydrogenseparatorer for syntesegass fra bio- og naturgassanlegg. HMT tilbyr i dag sikre og konkurransedyktige operasjoner, og teknologi for produksjon av rent hydrogen til raffinerier, bioraffinerier, kjemiske anlegg, stålproduksjon, kraftproduksjon, gassnett, transport, marin, luftfart og jordbruk. All CO2 fanges opp i prosessen. Daglig leder er Thomas Reinertsen.