Miljødirektoratet

Hvordan sortere ut uønsket pukkellaks fra store elver?

Del

Lar det seg gjøre å fange all fisk som vandrer opp ei stor elv, for så å sortere ut én art? Eksperter vurderer ulike fangstmetoder i løpet av 2022.

I 2022 jobber eksperter med å finne de mest effektive tiltakene mot pukkellaks, for å være best mulig forberedt på en ny invasjon som ventes i 2023. Foto: Eva Thorstad. Norsk institutt for naturforskning, Nina. Foto kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med fotografen.
I 2022 jobber eksperter med å finne de mest effektive tiltakene mot pukkellaks, for å være best mulig forberedt på en ny invasjon som ventes i 2023. Foto: Eva Thorstad. Norsk institutt for naturforskning, Nina. Foto kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med fotografen.

I den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks anbefales det å etablere fiskefeller for levende fangst av all fisk som vandrer opp ei elv. Målet er å sluse atlantisk laks, sjøørret og sjørøye skånsomt opp elva, mens pukkellaksen tas ut. Fellene skal settes opp så langt ned i vassdraget som mulig. 

Utvikler og tester fiskefeller i store elver

Avhengig av størrelsen på elva, brukes det ulike metoder for fangst.

- Vi leter fortsatt etter gode løsninger for de største vasdragene. Det omfatter blant annet Tana og Alta i Finnmark og flere elver i Troms, som for eksempel Reisa, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet tar nå i bruk erfaringer fra tidligere arbeid med fiskesperrer, fra elva Driva og Telemarksvassdraget. Her ble en tverrfaglig ekspertgruppe etablert allerede i 2017. Deres kunnskap om fiskebiologi og vassdragsteknikk skal brukes til å utvikle metoder for fiskesperrer i de største elvene.

- Fangsten må skje på en skånsom måte, uten å skade fiskeartene som naturlig hører hjemme i elvene. Vi håper å finne gode løsninger i løpet av 2022, slik at vi kan sette inn nødvendige tiltak for å hindre stor oppgang i elvene av pukkellaks som er ventet sommeren 2023, sier miljødirektøren.

I de minste vassdragene fungerer enkle og billige feller godt. I middels store vassdrag egner det seg bedre med spilefeller i stål eller flyteristfeller. Dette har Miljødirektoratet sin kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks slått fast. Arbeidet har foregått i tett dialog med lokale fiskerettshavere, slik at tiltakene tilpasses lokale forhold og muligheter.

Faktaboks: Pukkellaks - en trussel

  • Pukkellaks er en fremmed fiskeart som er uønsket i norsk natur. Den er en trussel mot våre naturlige fiskebestander og annet naturmangfold.
  • Store mengder død pukkellaks påvirker vannkvaliteten i vassdragene. Det har skjedd en kraftig økning i mengden pukkellaks som gyter i norske vassdrag siden 2015.
  • I 2021 ble over 100 000 individer fanget gjennom utfisking i elvene. Pukkellaksen har en toårig livssyklus og neste store invasjon er ventet i 2023.
  • Pukkellaksen hører hjemme i elver som munner ut i Stillehavet, og har spredd seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland.

Nøkkelord

Bilder

I 2022 jobber eksperter med å finne de mest effektive tiltakene mot pukkellaks, for å være best mulig forberedt på en ny invasjon som ventes i 2023. Foto: Eva Thorstad. Norsk institutt for naturforskning, Nina. Foto kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med fotografen.
I 2022 jobber eksperter med å finne de mest effektive tiltakene mot pukkellaks, for å være best mulig forberedt på en ny invasjon som ventes i 2023. Foto: Eva Thorstad. Norsk institutt for naturforskning, Nina. Foto kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med fotografen.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom