NHO Mat og Drikke

Hvordan kan næringsliv, sivilsamfunn og regjeringen jobbe sammen for avskogingsfrie verdikjeder?

Del

Tiltak som hindrer avskoging må på plass. Den 10. oktober samles toppledere fra norsk og internasjonalt næringsliv med en verdikjede som strekker seg inn i områder med tropisk skog for å diskutere dette. Tematikken er høyaktuell med tanke på den siste tids utvikling i Indonesia og vårt lokale fokus på alt fra palmeolje i mat og drivstoff til soya og papir.

- Vi står midt oppe i en omfattende omveltning av globale matsystemer og råvarekjeder. Selv om Norge er et lite marked i global sammenheng, kan norske selskaper bidra. Man kan kreve dokumentasjon på at produsentene er avskogingsfrie. Åpenhet og forbrukermakt blir avgjørende for å lykkes, sier Statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet som vil åpne konferansen.

Konferansen skal belyse det arbeidet bransjen har gjort i Norge, og markere overgangen til å jobbe bredere med avskogingsfrie verdikjeder. Sammen med NGOer og representanter fra regjeringen skal deltakerne diskutere hvordan en kan utvide arbeidet til å gjelde alle råvarer der det er fare for avskoging av tropisk skog, og muligheten for å utvide arbeidet med flere bransjer og bedrifter.

Konferansen vil også ha fokus på hva som skjer med palmeolje produksjon i produsentlandene. For å svare på dette så kommer Mr. Agus Purnomo som er Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Sinar Mas Agribusiness og H.E. Mulya Lubis som er Indonesias ambassadør i Norge. I tillegg møter du Mr. Ashwin Selvaraj fra Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Margot Logman som er generalsekretær i European Palm Oil Alliance (EPOA). Andre internasjonale gjester inkluderer Willem Klaassens fra IDH (The Sust. Trade Initiative), Adrian Suharto fra Neste og Charles O’Malley fra UNDP

Konferansen arrangeres av NHO Mat og Drikke i samarbeid med EPOA og RSPO

-NHO Mat og Drikke påtok seg i 2014 sekretariatet for Norsk Initiativ for bærekraftig palmeolje (NISPO). Dette arbeidet har resultert i at bedriftene er på god vei til å kunne dokumentere at all palmeolje som benyttes i mat er bærekraftig produsert. Vi vet at Norge betaler for bevaring av regnskogen. Industrien betaler for bevaring. NGOene kjemper for bevaring. Men vi er ikke i mål, fortsatt forsvinner regnskog i høyt tempo. Trenger vi derfor et nytt program? Hvilke løsninger kan vi se og hvor går veien videre. Det er dette jeg vil skal diskuteres den 10.oktober, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Konferansen ledes av Gørill Husby Moore, partner i Rud Pedersen. Hun vil fra scenen sørge for at debatten løftes ut av de tradisjonelle skyttergravene som vanligvis oppstår når bevaring av regnskog diskuteres.

- Fokus for konferansen den 10. oktober skal være konstruktiv debatt og det å lære av hverandre. For uten det så kommer vi ikke videre. Det å stanse avskoging er helt avgjørende for å nå verdens klimamål. Ved å stanse avskoging og restaurere utarmede landområder kan vi hente ut mer enn 30 % av klimaløsningene verden trenger før 2030. Derfor er samarbeid på tvers av aktørbildet nøkkelen til å lykkes. Sammen skal vi finne ut av hva som kreves av Norge og av internasjonale aktører for å få på plass avskogingsfri produksjon i verdikjeden råvarer som palmeolje, soya, storfekjøtt og papirmasse, sier Gørill Husby Moore.

Les mer om konferansen her

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom