Kilden kjønnsforskning.no

Hvordan forske etisk på kvinner som har blitt voldtatt i krig?

Del

Forskere må tenke gjennom og reflektere over hvilke historier de ber om og lytter til, mener Anette Bringedal Houge. Hun har skrevet artikkel om temaet.

Ofre for seksuell vold kan som gruppe være ekstra sårbare for stereotypier. I intervjuer reduseres de utsatte ofte til volden de har erfart, og skaper en begrenset forestilling om kvinners rolle i krig, mener Anette Bringedal Houge. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke benyttes uten tillatelse).
Ofre for seksuell vold kan som gruppe være ekstra sårbare for stereotypier. I intervjuer reduseres de utsatte ofte til volden de har erfart, og skaper en begrenset forestilling om kvinners rolle i krig, mener Anette Bringedal Houge. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke benyttes uten tillatelse).

Anette Bringedal Houge har forsket på konfliktrelatert seksuell vold i mange år. Et helt spesielt intervju kom til å illustrere noen viktige utfordringer i fagfeltet og ble utgangspunktet for en artikkel om temaet. Intervjuet fant sted da Houge og en forskergruppe dro til Bosnia-Hercegovina 20 år etter krigen for å intervjue ofre, advokater, advokatorganisasjoner, politikere og ofres interessegrupper om betydningen av rettferdighet og strafferett etter konflikt.

– Kvinnen jeg intervjuet var en av mer enn 20 000 kvinner som ble voldtatt under Balkan-krigene på 1990-tallet. Hun hadde overlevd omfattende og grufulle overgrep, sier Houge.

Tidligere i år skrev hun artikkelen «Violent re-presentations: Reflections on the ethics of re-presentation in violence research» som ble publisert i det prestisjefulle tidsskriftet Qualitative Research.

Et mislykket intervju?

– Intervjuet forløp slik at hun bare gikk i gang med å fortelle sin historie. En kronologisk, veldig detaljert redegjørelse for hva hun hadde vært igjennom i løpet av krigen.

Det var ikke dette Houge i utgangspunktet var ute etter. Detaljer om vold hadde hun tilgang til i rettstranskripsjoner, rapporter og reportasjer fra krigen.

– Dessuten var det detaljer som ifølge den kritiske forskningslitteraturen fort blir «sensasjonaliserende». Hvilket jeg er enig i, forklarer Houge videre.,

Heller enn å fokusere på volden i seg selv er Houge opptatt av hvordan vi som samfunn møter ulike former for vold, på lokale, nasjonale og internasjonale nivåer.

– Jeg ville heller høre forskningsdeltakernes tanker om rettferdighet 20 år senere. Finnes det rettferdighet etter slike brutale krigshandlinger? Hvordan ser den ut? Og hvilken rolle spiller den internasjonale strafferetten eventuelt?

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Anette Bringedal Houge er postdoktor ved avdeling for tverrfaglig helseforskning på Medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo. Kontaktinfo:
a.b.houge@medisin.uio.no
+4799224698

Bilder

Ofre for seksuell vold kan som gruppe være ekstra sårbare for stereotypier. I intervjuer reduseres de utsatte ofte til volden de har erfart, og skaper en begrenset forestilling om kvinners rolle i krig, mener Anette Bringedal Houge. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke benyttes uten tillatelse).
Ofre for seksuell vold kan som gruppe være ekstra sårbare for stereotypier. I intervjuer reduseres de utsatte ofte til volden de har erfart, og skaper en begrenset forestilling om kvinners rolle i krig, mener Anette Bringedal Houge. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke benyttes uten tillatelse).
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom