ECPAT Norge

Hvordan beskytter vi de yngste barna på nettet?

Del

Internett er en flott ressurs for kunnskap og glede for barn, og i dag representerer barn en tredjedel av alle internettbrukere. Samtidig har internett sine mørke sider. Det er estimert at det finnes rundt 750 000 personer som til enhver tid prøver å komme i kontakt med barn på nettet. Dette øker sjansen for at barn blir utsatt for seksuell utnyttelse og overgrep.

Anslagsvis 800 millioner barn bruker sosiale medier. Ved utgangen av 2022 vil ytterligere 1,2 milliarder nye brukere vises, hvor barn er den raskest voksende demografiske gruppen på nettet. Av alt seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett, er 92% av ofrene under 13 år.

I regjeringens nye strategi ‘Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn’, lansert den 15 august, legges det vekt på at:

Barn og unge skal ha kunnskap om digital trygghet og hvordan ta vare på seg selv. Foreldre og andre voksne som kan hjelpe skal også ha kunnskap om håndtering av risiko.

Norske barn mottar nettbrett og smarttelefoner i ung alder og får dermed stor tilgang til nettsteder og spill. Kampanjer og informasjon om trygg bruk mangler ofte for de yngste barna, hvilket betyr at de også mangler nødvendige elektroniske ferdigheter for å holde seg trygge på nettet.

Et viktig tiltak er å sørge for at barn mottar alderstilpasset informasjon og opplæring i hvordan de kan holde seg trygge på nettet, både på skolen og hjemme. Det er viktig å snakke med barna tidlig om hvilke farer som finnes på nettet og hva de skal gjøre dersom de blir utsatt for noe ubehagelig.

Under Arendalsuka lanseres «Trygge veier på nett», et internasjonalt samarbeidsprosjekt med finske Suojellaan Lapsia (Protect Children), King Instituttet og ECPAT Norge, som er støttet av Google.org, Googles filantropiske arm. Lanseringen av prosjektet vil bestå av innledninger fra leder for prosjektet, Nina Vaaranen-Valkonen, Christine Sørensen fra Google og Ann-Kristin Vervik, fra ECPAT Norge.

Trygge veier på nett

«Trygge veier på nett» er et innovativt undervisningsmateriell som baserer seg på trafikklysmodellen i den digitale trafikken, og vil bestå av materiale som kan brukes både på skolen og hjemme. Hensikten med prosjektet er å lære barn tidlig om sikker bruk av internett på samme måte som de lærer om trafikksikkerhet.

Paneldebatt om de politiske tiltakene

Etter lanseringen inviterer vi til paneldebatt der vi utfordrer politikerne til å finne ut hvordan vi kan sikre de yngste barna på nettet. Hvilke tiltak må til?

Gi barna trygge veier på internett!

Sted: Frivillighetsscenen på Kløckers plass

Tirsdag 17/8 08:00-09:00

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge
ECPAT Norge
C/O Sentralen, PB 183
0102 Oslo

41360767http://www.ecpatnorge.no

ECPAT er et internasjonal nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2015. Det samme året startet ECPAT Norge sitt viktige arbeid. 

"Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem,"  slår FNs barnekonvensjon fast, og danner grunnlaget for alt av ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter.  Kommersiell seksuell utnytting av barn et av de mest alvorlige brudd på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 104 søsterorganisasjoner i 93 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om sexhandel med barn økes, og sexkjøperne bli stilt til ansvar for sine handlinger.     

ECPAT er i dag den eneste humanitære organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnytting av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.      

Vår visjon er en verden der barn lever fri for seksuell utnytting. 

Følg pressemeldinger fra ECPAT Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECPAT Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ECPAT Norge

Ny rapport om seksuell utnyttelse og overgrep av barn på internett8.4.2021 10:25:00 CEST | Pressemelding

I 2019 startet ECPAT Norge å kartlegge norsk rettspraksis relatert til seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nettet. Dette ga et viktig kunnskapsgrunnlag om ofrene og deres sårbarhet, om overgriperne og hvordan de opererer, og ikke minst hvordan norske domstoler håndhever norsk lov på dette området. Rapporten vurderer disse funnene i lys av internasjonale normer og standarder, samt utviklingen av nye relevante lover som fant sted høsten 2020.

Regjeringspartiene øker støtten til ECPATs arbeid for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn6.12.2019 13:43:36 CET | Pressemelding

Hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, og ofte befinner ofrene og overgriperne seg i forskjellige land. Nettet benyttes til deling av overgrepsbilder, seksuell trakassering, grooming og utpressing av barn til å møte overgriperne fysisk i Norge og i utlandet. For å bekjempe disse enorme utfordringene må barn og unge være bedre rustet til å beskytte seg selv og søke hjelp.