Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvor mye kraft kan vi få ved oppgradering og utvidelse av kraftverkene?

Del

Vannkraftpotensialet i Norge er over 600 TWh hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. NVE anslår et teknisk-økonomisk potensiale på 216 TWh, og at det er mulig å hente ut 6-8 TWh ved opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft.

Illustrasjon, Jarand Hole, NVE
Illustrasjon, Jarand Hole, NVE

I debatten om potensial for oppgradering og utvidelse av vannkraft i Norge verserer det mange tall. For å bidra til å rydde i tall og begreper har vi laget et faktaark:

Hva er egentlig potensialet for oppgradering og utvidelse av norsk vannkraftverk? 

– I Norge har vi god tilgang til vannkraftressurser. Av våre 1667 vannkraftverk har mange allerede gjennomgått opprusting og utvidelse (O/U). Det er mange faktorer å ta hensyn til for å utnytte ressursene på best mulig måte. Vi har derfor forsøkt å forklare hvorfor potensialet varierer ut fra hva som blir lagt til grunn og hvilke metoder som blir brukt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rammebetingelser påvirker potensialet for opprusting og utvidelse

Potensialet for å hente ut mer kraftproduksjon fra eksisterende vannkraftanlegg gjennom opprustning eller utvidelser avhenger av en rekke faktorer. Politiske rammebetingelser, kraftpris, teknologi- og kostnadsutvikling aktørenes krav til avkastning er noen av disse. Hvordan klimaendringene påvirker kraftsystemet i form av endret tilsig og lønnsomheten for O/U, eller syn på konsekvensene av naturinngrep, vil også påvirke potensialet.   

Vannkraftpotensial – stor forskjell på teori og praksis

Norges totale teoretiske vannkraftpotensial er over 600 TWh hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. Men å utnytte dette ville medført dyre utbygginger av mange kontroversielle prosjekter med store miljøkonsekvenser. Noen ville også vært praktisk umulige.

Totalt er omtrent 216 TWh teknisk-økonomisk mulig å utnytte, illustrert i kakediagrammet (se illustrasjon). Av dette er rundt 64 % allerede bygget ut og 23 % er vernet, og NVE anslår at det i dag er et totalt potensial på 23 TWh. Dette inkluderer både nye utbygginger og opprusting og utvidelser. Forskjellen på opprusting og utvidelse kan du lese om i faktaarket.

Les mer om reinvesteringsbehov, opprusting og utvidelse​ på nve.no 

Kontakter

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
mobil: 959 08 677

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 996 97 202

Bilder

Illustrasjon, Jarand Hole, NVE
Illustrasjon, Jarand Hole, NVE
Last ned bilde
vannkraftpotensialet pr 30 sept 2020. Illustrasjon: NVE
vannkraftpotensialet pr 30 sept 2020. Illustrasjon: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom