Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvor fornøyd er du med varslingen av naturfarer som flom og jordskred?

Del
NVEs regionsjef Stein Nordvi intervjues ved flomsteinen i Trysil under vårflommen i 2014. Foto: NVE.
NVEs regionsjef Stein Nordvi intervjues ved flomsteinen i Trysil under vårflommen i 2014. Foto: NVE.

NVE i samarbeid med MET har laget en brukerundersøkelse som du finner her: Brukerundersøkelse om flom- og jordskredvarsling 2019Siste mulighet for å svare på undersøkelsen er mandag 18.11.2019.

- Ved å bruke 5-10 minutter på å svare på brukerundersøkelsen vår kan du hjelpe oss med å lage bedre tjenester, sier Hervé Colleuille, som leder flom- og jordskredvarslingen i NVE.  

Denne undersøkelsen fokuserer på flom og jordskred forårsaket av langvarig regn, kraftig lokale regnbyger, og/eller snøsmelting.  Slike naturfarer fører til skader for hundrevis av millioner kroner årlig. God beredskap og mulighet til å utføre forebyggende tiltak er viktig for å redusere skader. Dette er igjen avhengig av gode varsler som er lett forståelig for mottakerne.

 Samarbeid gir bedre varsler

De siste årene har NVE og MET samarbeidet for å standardisere naturfarevarslene sine og gjøre disse varslene tilgjengelig for alle som ønsker varsler, på yr.novarsom.no og også gjennom en felles abonnementsløsning på e-post og SMS.

- Vi ønsker at varslene skal forståes og være nyttige for brukerne, derfor er det viktig for oss å få tilbakemeldinger for dere som bruker varslene, sier Solfrid Agersten som leder værvarslingen i Oslo.

 Vanskelig å varsle bygevær

Et eksempel på utfordringer for varslingstjenestene er lokalt styrtregn om sommeren og de konsekvenser det kan medføre.  Hendelsene i Jølster, Brumunddal og i Oslo denne sommeren illustrerer godt disse utfordringene.

- I samråd med NVE sender vi i MET ut varsel om regnbyger som kan føre til overvann og jord- og flomskred. Denne type varsel er utfordrende fordi det ofte er stor usikkerhet knyttet til hvor nedbøren treffer og hvor kraftige bygene blir. Hvor alvorlig konsekvensene blir, er også avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer, tilføyer Solfrid Agersten.

 Klimaendringer gir nye utfordringer

- Klimaendringene gir nye utfordringer innenfor varsling av farlige vær, flom og jordskredfare, både for oss som er ansvarlig for varsling og for brukerne av varslene. Derfor prøver vi å gjøre varslene våre så lett forståelig som mulig. Det er ingen som kan være til større hjelp for å få til det enn brukerne selv, sier Hervé Colleuille.

Det er de brukerne som har oppgaver og ansvar i forbindelse med beredskap mot flom og skred som er hovedmålgruppen for varslene. Mange av disse har fått undersøkelsen tilsendt på e-post. Varslene er imidlertid også tilgjengelig for alle andre, og vi vil gjerne ha svar på brukerundersøkelsen også fra privatpersoner, tilføyer Hervé Colleuille.

Bilder

NVEs regionsjef Stein Nordvi intervjues ved flomsteinen i Trysil under vårflommen i 2014. Foto: NVE.
NVEs regionsjef Stein Nordvi intervjues ved flomsteinen i Trysil under vårflommen i 2014. Foto: NVE.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom