Kulturrådet

Hva var status for museene i din region i 2018?

Del

Kulturrådets statusrapport for museene i 2018 viser en sektor med høy aktivitet som er god på formidling.

Hvert år vurderer Kulturrådet museenes arbeid på bakgrunn av rapportering og budsjettsøknader. Museene som blir vurdert mottar alle driftstilskudd fra Kulturdepartementet, i alt 70 museer er med i 2018-rapporten. Museene blir vurdert på formidlingsaktivitet, samlingsforvaltning og forskningsaktivitet.

Museene i din region

I rapporten presenteres hvert museum med en tekstomtale og et faktaark med nøkkelopplysninger. Museumsvurderingene gir et detaljert innblikk i de enkelte museenes drift og samlinger, samt en vurdering av hvordan de jobber, sett fra Kulturrådet. Ut fra dette materialet kan man se noen fellestrekk i for museumsarbeidet i de nye regionene, men det er også potensiale for videreutvikling av samarbeidet regionalt.

Vedlagt er en oversikt over museene i din region, les museumsvurderingene for nærmere innsyn i status for museene der.

Høy formidlingsaktivitet i museene

– På sitt beste er museene arenaer for dialog, for språk- og kulturopplæring, og de løfter frem aktuelle problemstillinger som spenner fra inkludering i arbeidslivet på den ene siden, til klima- og miljøutfordringer, barnefattigdom og utenforskap på den andre, sier seksjonssjef for museum Ole Jakob Furset.

Norske museer har høy utstillingsaktivitet og bred formidling gjennom mange ulike typer arrangementer og formidlingsmetoder. I 2018 rapporterte museene inn 722 nye utstillinger, og Kulturrådet vurderer at mange gjør tilfredstillende arbeid på dette feltet. Museene tar i bruk nye virkemidler og arenaer for å nå ut til nye publikumsgrupper, og inngår samarbeid med bibliotek og kulturhus for å skape nye opplevelser.

Bedre samlingsforvaltning

Forvaltningen av samlingene i museene blir stadig bedre. Oversikt over samlingene og kontroll på innsamling av nye gjenstander bidrar til dette. Samtidig viser statistikken at det fortsatt er store restanser på digital registrering og tilgjengeliggjøring av gjenstandene i samlingene.

Norske museer hadde i siste rapportering opp mot 4 700 kulturhistoriske bygninger, og det er store ressursmessige utfordringer i bygningsvernet. Mange museer rapporterer også om lite tilfredstillende oppbevaringsforhold for sine samlinger. – Nytt er at museene i større grad forsøker å løse slike utfordringer i fellesskap. I 2018 har mange satt i gang eller har planer om fellestjenester med andre museer, både for bygningsvern og oppbevaring, noe Kulturrådet anser som positivt, forteller Furset.

Økende forskningsaktivitet, men manglende planer

Statistikken for 2018 viser en økning i antall doktorgrader i norske museer, samtidig mangler 40 % av museene en plan for forskning. De fleste museene har FoU-samarbeid med andre aktører eller i nettverk, men mesteparten av museumsforskningen foregår fortsatt i universitetsmuseene. – For mindre museer er forskningssamarbeid viktig for å prioritere forskning i det helhetlige arbeidet, sier Furset.

Kontakter

Dokumenter

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom