Huseierne

Huseierne om Perspektivmeldingen: Økt boligskatt løser ingen utfordringer

Del

I Perspektivmeldingen foreslås det å øke boligskatten. - Dette løser ingen problemer for norske boligeiere. I årene som kommer vil bokostnadene i Norge øke kraftig som følge av økte kommunale utgifter. Økt boligskatt vil da bare legge ytterligere sten til byrden for norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

- Nok en gang er det folks hjem som skal rammes når et offentlig utvalg kommer forslag til skatteendringer som skal sikre staten større inntekter. Fagøkonomer og eksperter likestiller bolig med andre investeringsobjekter. Det er langt fra den virkeligheten vanlig folk lever i, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Dette sier han i en kommentar til Perspektivmeldingen 2021 som i dag blir lansert.

Morten A. Meyer og Huseierne mener at forslaget bør avvises av politikerne:

- Boligen er ikke et investeringsobjekt, men et hjem som skaper en trygg ramme rundt livene våre. Sammen med arbeid og helse, er en god bolig den viktigste pilaren i velferdssamfunnet vårt. 8 av 10 bor i en bolig husstanden eier selv. Det at folk flest har mulighet til å eie eget hjem bidrar til bedre formuesfordeling og mindre ulikhet. Økt skatt på folks hjem vil svekke dette og ramme de med dårligst økonomi hardest. Forslaget om å øke boligskatten feilslått og bør avvises kontant av politikerne, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Morten Andreas Meyer peker også på at boliger i realiteten blitt skattlagt hardere det siste tiåret, i og med at rentefradraget for lån har blitt redusert fra 28 prosent til 22 prosent. Han viser også til at utleieboliger i dag skattelegges hardere enn aksjer.

- Bokostnadene for de fleste av oss vil øke kraftig de neste årene. Økte avgifter for å dekke store vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpssektoren, økt nettleie og høyere boliglånsrente vil slå merkbart ut i vanlige lønnsmottakeres økonomi. Økt boligskatt i tillegg vil gjøre hverdagen for mange ytterligere vanskelig, advarer Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Han viser til Huseiernes bokostnadsindeks laget av Samfunnsøkonomisk Analyse for Huseierne. Der viser prognosene at husholdningenes samlede bokostnader kommer til å øke med 12 prosent fra 2020 til 2023.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Huseierne

Huseierne
Huseierne
Fred. Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseierne er en uavhengig og medlemseiet forbrukerorganisasjon for alle boligeiere uavhengig av boform. Huseiernes 235.000 medlemmer bor i blokk, rekkehus og enebolig. Organisasjonen har 6.000 boligsameier og frittstående borettslag som medlemmer.

Huseierne ivaretar norske boligeieres lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk og byggteknisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg pressemeldinger fra Huseierne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseierne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Huseierne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom