Huseierne

Huseierne: Forslag til ny eiendomsmeglingslov styrker forbrukervernet og trygger bolighandelen

Del

Økt forbrukervern, budfrist på 30 minutter, forbud mot hemmelige bud og strammere opplysningsplikt for eiendomsmeglere. Dette er blant forslagene i ny eiendomsmeglingslov som gjør bolighandelen tryggere for norske forbrukere, mener Huseierne.

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl (Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne)
Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl (Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne)

- Med forslaget til ny eiendomsmeglingslov som legges frem i dag, blir bolighandelen tryggere for vanlige boligselgere og boligkjøpere. Det sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne som har sittet i lovutvalget som i dag overleverte lovforslaget til finansminister Jan Tore Sanner.

Sterkt forbrukervern

- Jeg har tidligere omtalt eiendomsmeglingsloven som et sikkerhetsnett for forbrukere som skal selge eller kjøpe bolig. Lovforslaget gjør dette sikkerhetsnettet sterkere, sier Carsten Pihl i Huseierne som selv er jurist.

- Selv om loven heter "eiendomsmeglingsloven", er dette først og fremst en lov som skal beskytte forbrukere. I forslag til ny lov gjør vi det tydelig flere steder, blant annet i lovens formålsparagraf, sier han.

- Dette kommer tydelig frem i forslaget til ny formålsparagraf i loven, der det står at selgere og kjøpere skal få "upartisk bistand, med særlig hensyn til forbrukerens interesser.", sier Carsten Pihl i Huseierne.

Strengere budregler

Et av forslagene fra lovutvalget er å sette faste aksepttider i budrunden. Dette tror Pihl er et godt forslag:

- Mange er litt usikre i budrunden. Vi ser at det å sette en minstetid vil fjerne usikkerhet og sørge for bedre opplysning til alle interessenter i en budrunde. Vi foreslår derfor 30 minutter som minstetid for hvor lenge et bud skal stå, forteller Carsten Pihl i Huseierne.

Nei til hemmelige bud

På samme måte foreslår lovutvalget at det ikke skal være lov med hemmelige bud i en budrunde:

- Vi ser i noen budrunder at det blir lagt inn hemmelige bud. Med andre ord at eiendomsmegler ikke får lov til å fortelle andre budgivere om budet. Dette skaper frustrasjon hos både selger, andre interessenter og eiendomsmeglere. Budrunder som er åpne er det beste for forbrukere. Derfor foreslår vi at hemmelige bud ikke kan formidles av eiendomsmeglere. Da blir de i praksis forbudt, forteller Carsten Pihl.

Ønsket forbud mot kupping

Et annet problem i budrundene er kupping. Det vil si at interessenter legger inn bud direkte til selger uten å gå til eiendomsmegler før visningene er over. Slike bud får ikke eiendomsmegleren lov til å formidle.

- Vi i Huseierne mener at kupping er en uting i en budrunde. På lik linje med hemmelige bud skaper det usikkerhet og frustrasjon hos de andre aktørene i en budrunde, forteller Carsten Pihl i Huseierne. Han var derfor med i mindretallet i lovutvalget som ville regulere kupping.

- Flertallet i lovutvalget mener også at kupping er uheldig, men ville ikke fremme forslag til regler om dette nå, sier Carsten Pihl.

Ønsket lovregulering av selge-selv-tjenester

Lovutvalget skulle blant annet se på lovregulering av nye tjenester innenfor boligsalg, blant annet selge-selv-tjenester.

- Vi foreslår en tydeligere definisjon av hva som er eiendomsmegling - og dermed er rammet av lovens regler, og hva som ikke er eiendomsmegling. Men vi i Huseierne mener at det ikke er nok, og derfor har vi et mindretallsforslag om regulering av selge-selv-tjenester, forteller Carsten Pihl og fortsetter:

- Bolighandel er så viktig for forbrukere at tilbydere av tjenester som hjelper til med boligomsetning, må kunne forventes å oppfylle et minimumskrav av regler. Vi mener at de blant annet må ha krav til en faglig ansvarlig, passe på at selgere gir samme informasjon som man får ved bruk av eiendomsmegler, være tilknyttet klagenemnd, være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, sier Carsten Pihl i Huseierne.

-------

[Priv til red: Lovforslaget mm er tilgjengelig fra Finansdepartementets nettsider. ]

Nøkkelord

Bilder

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl (Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne)
Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl (Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne)
Last ned bilde

Om Huseierne

Huseierne
Huseierne
Fred. Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseierne er en uavhengig og medlemseiet forbrukerorganisasjon for alle boligeiere uavhengig av boform. Huseiernes 250.000 medlemmer bor i blokk, rekkehus og enebolig. Organisasjonen har 6.000 boligsameier og frittstående borettslag som medlemmer.

Huseierne ivaretar norske boligeieres lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk og byggteknisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg pressemeldinger fra Huseierne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseierne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Huseierne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom