Hurtigruten skal seile fem skip Bergen-Kirkenes i 2021

Del

- Jeg er glad for endelig å kunne presentere positive nyheter for kystruten. Gjennom konstruktive forhandlinger med leverandørene er det nå klart at Hurtigruten vil seile fem skip på strekningen Bergen-Kirkenes i første kvartal 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hurtigruten og Havila Kystruten AS er leverandører under kystruteavtalen for 2021-2030. Samferdselsdepartementet har fremforhandlet tilleggsavtaler med de to leverandørene som innebærer at statens vederlag til Hurtigruten øker med 14,1 mill. kroner til 67,6 mill. kroner per måned i første kvartal mot at selskapet nå øker produksjonen fra to til fem skip i drift. Havilas skip er forsinket fra verftet i Tyrkia og vil ikke være seilingsklare i løpet av kvartalet. Havila forklarer forsinkelsene fra verftet med covid-19. Vederlaget til Havila halveres i første kvartal 2021.

- 2020 har vært et tøft år for alle som benytter kystruten. Jeg har stor forståelse for næringsliv og passasjer langs kysten som har lidd under et begrenset tilbud som følge av koronapandemien. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass et tilbud som sikrer anløp tilnærmet annenhver dag på hele kystruten, sier Hareide.

Hurtigruten har siden slutten av oktober kun seilt med to skip på strekningen Bodø-Kirkenes. Departementet vil fortsette dialogen med aktørene fremover og kommer tilbake til kystrutedriften for perioden etter mars 2021.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar21.1.2021 15:17:28 CETPressemelding

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom