Medietilsynet

Hurdalsplattformen: Redaktørstyrte medium som føresetnad for ytringsfridom og demokrati

Del

Den nye regjeringa vil sikre sterke norske medium og leggje til rette for at alIe grupper i samfunnet har eit godt medietilbod. Det går fram av Hurdalsplattformen, som blei lagd fram av Arbeiderpartiet og Senterpartiet 13. oktober.

Mari Velsand meiner det er positivt at Hurdalsplattformen viser at regjeringa er opptekne av kvalitet og mangfald i redaktørstyrte medium. Foto Mathias Fossum / Medietilsynet
Mari Velsand meiner det er positivt at Hurdalsplattformen viser at regjeringa er opptekne av kvalitet og mangfald i redaktørstyrte medium. Foto Mathias Fossum / Medietilsynet

Behovet for truverdige, redaktørstyrte medium av høg kvalitet er større enn nokon gong, står det vidare i regjeringsplattforma.

– Det er bra at den nye regjeringa er opptatt av mediemangfaldet, og anerkjenner den viktige rolla som redaktørstyrte medium har, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Regjeringa har følgande mediepolitiske prioriteringar:

  • Sikre ytringsfridommen gjennom dei frie media. Redaktørar og journalistar skal ha eit særskilt vern.
  • Sikre at offentlegheitslova og prinsippet om meiroffentlegheit blir praktisert i alle offentlege verksemder, og vurdere strengare sanksjonar ved brot på offentlegheitslova.
  • Arbeide for at dei globale medie- og teknologiaktørane viser openheit om bruk av data og betaler skattar og avgifter i dei landa dei opererer i.
  • Auke innovasjons- og pressestøtta på ein måte som sikrar god utvikling i lokalmedia, utan at det går ut over dei større riks- og regionmedia.
  • Sikre NRKs rolle som ein brei allmennkringkastar med sterk nærvær i heile landet gjennom føreseieleg styring og finansiering.
  • Sikre kommersiell allmennkringkasting med hovudkontor i og nyheitssendingar frå Bergen og ein kommersiell allmennkringkastar på radio med hovudkontor på Lillehammer.
  • Gi lokalradio moglegheit til å vere på FM-nettet fram til 2031.

 Les heile Hurdalsplattformen her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mari Velsand meiner det er positivt at Hurdalsplattformen viser at regjeringa er opptekne av kvalitet og mangfald i redaktørstyrte medium. Foto Mathias Fossum / Medietilsynet
Mari Velsand meiner det er positivt at Hurdalsplattformen viser at regjeringa er opptekne av kvalitet og mangfald i redaktørstyrte medium. Foto Mathias Fossum / Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte15.10.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse12.10.2021 13:32:45 CEST | Pressemelding

Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom