Samferdselsdepartementet

Høyring av Nye Veiers forslag til miljøforbetrande tiltak på strekninga E6 Moelv – Øyer

Del
Ein føresetnad for å endre vernegrensa i Lågendeltaet naturreservat er både vern av kompensasjonsareal og meir miljøforbetrande tiltak. Nye Veier har no levert forslag til miljøforbetringar. Miljødirektoratet vil om kort tid også gi tilråding om vern av eit stort kompensasjonsareal.

Forslag om å endre det geografiske verkeområdet til forskrift om freding av Lågendeltaet naturreservat – slik at ny E6 kan bli ført frem i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekninga E6 Roterud – Storhove – var på høyring fram til 1. mai. Regjeringa har sett som føresetnad for forskriftsendringa at det blir utgreidd og gjennomført ytterlegare miljøforbetrande tiltak.

Vegutbyggingsselskapet Nye Veier har no saman med   Statsforvaltaren i Innlandet, lokale planmyndigheiter, og i dialog med Miljødirektoratet, utgreidd tiltak og send sine forslag til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. 

Departementa ber om at innspel til utgreiinga blir send til Samferdselsdepartementet(postmottak@sd.dep.no) og seinast 22. mai.  

Nye Veiers utgreiing er vedlagt. 
  

Bakgrunn

Regjeringa har opna for å byggje E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat under føresetnad av at det blir gjennomført meir miljøforbetrande tiltak og at det blir verna kompensasjonsareal.

Statsforvaltaren i Innlandet har derfor hatt på høyring forslag til endringar i reglar i og det geografiske verkeområdet for verneforskrifta. Statsforvalteren har tidlegare hatt på høyring forslag til vern av kompensasjonsareal, Rykkhustjønnin naturreservat. 

Miljødirektoratet vil 22. mai sende Klima- og miljødepartementet si tilråding om endring i verneforskrifta og vern av kompensasjonsareal.

Deretter vil Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet vurdere forslaget til forskriftsendring, vern av kompensasjonsareal og miljøforbetrande tiltak, før regjeringa til slutt konkluderer. Det er for tidleg å seie noko om når det skjer.

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Revidert byvekstavtale for Trondheims-området: Enighet om forslag til ny avtale22.5.2023 11:18:00 CEST | Pressemelding

– Jeg er svært glad for at det i dag ble enighet i forhandlingene om en revidert byvekstavtale for Trondheims-området. Det er også gledelig at det nå ligger til rette for at to nye kommuner kan bli parter i avtalen. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen. Forhandlingene har vært krevende, men det er god grunn til å tro at Trondheims-området nå får en ny byvekstavtale. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom