Medietilsynet

Høyring av auksjonsreglar til Riksblokk II

Del

Fleire har søkt om anleggskonsesjon og frekvensløyve for Riksblokk II. Dermed skal løyvinga for å drive sendaranlegg for digital radio gjennom Riksblokk II bli gjennomført ved pengeauksjon. No er auksjonsreglane lagde ut på offentleg høyring med frist 11. november kl. 13.00.

Løyving av nasjonal frekvensressurs i Riksblokk II skjer ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomførast i desember 2020. Foto Medietilsynet
Løyving av nasjonal frekvensressurs i Riksblokk II skjer ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomførast i desember 2020. Foto Medietilsynet

Riksblokk II er ein nasjonal frekvensressurs som gis samla løyve til digital lydkringkasting. Det blir berre gitt ein anleggskonsesjon og eitt frekvensløyve.

Løyving ved pengeauksjon i desember 2020

Løyving av nasjonal frekvensressurs i Riksblokk II skjer ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomførast i desember 2020. Etter fristen 1. september var det komne inn fleire søknader til den nasjonale frekvensressursen i Riksblokk II. Det resulterte i løyving av Riksblokk II ved pengeauksjon. Ved ein pengeauksjon vil også andre enn dei opphavlege søkjarane få moglegheit til å delta.

Frist for registrering til auksjon 24. november

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet oppfordrar potensielle deltakarar å starte arbeidet med registreringsdokumentasjon i god tid før søknadsfristen. Dette for å sikre tilstrekkeleg behandlingstid ved innhenting av bankgaranti.

Søknad om spekterløyve blir behandla av Nkom, og søknad om anleggskonsesjon blir behandla av Medietilsynet.

Meir informasjon om høyringa finn du på Nkom sine sider

Ta kontakt med Pia Braadland (pia@nkom.no) og Nicolay Eckhoff (nec@nkom.no) i Nkom dersom du ønsker meir informasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Løyving av nasjonal frekvensressurs i Riksblokk II skjer ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomførast i desember 2020. Foto Medietilsynet
Løyving av nasjonal frekvensressurs i Riksblokk II skjer ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomførast i desember 2020. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Ny behandling av støtte til samisk avis etter avgjerd i Medieklagenemnda22.10.2020 07:00:00 CESTPressemelding

Fleirtalet i Medieklagenemnda har gitt ISAMI.Press AS medhald i klaga på avslag om støtte til den samiske avisa Sámi Odasmagasiidna. Medietilsynet meinte at gåveabonnement ikkje skulle telje med i opplaget til publikasjonen, og avslo derfor søknaden. – Vi tar til etterretning at fleirtalet i Medieklagenemnda har ei anna oppfatning, og gjer no ei ny opplagsberekning, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet med Norges største undersøkelser om barns medievaner16.10.2020 09:05:06 CESTPressemelding

Medietilsynet publiserer nå en samlet versjon av undersøkelsene Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020. Undersøkelsene er Norges største i sitt slag, og til sammen har 3 400 barn og unge mellom 9–18 år og 2 000 foreldre deltatt i årets to undersøker om barns mediebruk. – Undersøkelsene gir viktig innsikt i mange aspekter ved barn og ungdoms digitale mediehverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom