• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstads nye antologi åpner for diskusjoner rundt egen utstillingshistorikk8.3.2021 10:46:37 CET | Henie Onstad Kunstsenter

På kvinnedagen, lanserer Henie Onstad den nye antologien It Must Out—Making Exhibitions Since 1968. I anledning dagen publiseres teksten «Women Artists at Henie Onstad Kunstsenter — A Selected Catalogue of Works Exhibited from 1970 to 1988» av Raluca Voinea, hentet fra boken, digitalt på Henie Onstad Art Channel. It Must Out—Making Exhibitions Since 1968 er en eksperimentell antologi som undersøker institusjonens egen identitetspolitikk og utstillingshistorie gjennom eksterne kuratorers blikk på arkivet.
Motvind Norge

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Motvind Norge

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>