BDO

Høye krav til kompetanse hos barnehageledere

Del

Forfatterne av «Håndbok i økonomistyring for ideelle private barnehager» tror Hurdalsplattformen gir oss et frampek om hva barnehagesektoren kan forvente i tiden fremover og hvorfor økonomistyring blir avgjørende.

BDO har i flere år vært en viktig samarbeidspartner for aktører i barnehagesektoren. På oppdrag fra, og i samarbeid med, Trollsteinen Barnehage SA, har BDO utarbeidet en håndbok i økonomistyring for ideelle, private barnehager.

Barnehageforliket i Stortinget i 2003 slo fast at alle familier som ønsket det skulle få tilbud om barnehageplass.

- Dette gjorde det nødvendig å bygge ut kapasiteten i sektoren raskt, noe som innebar bidrag fra både kommunal og privat sektor. For å oppnå dette ble lik økonomisk behandling og felles opptak for kommunale og private barnehager innført, sier Morten Thuve, partner og leder for rådgivning i BDO.

I dag går om lag 90 prosent av barn i barnehagealder i barnehage i Norge. Om lag halvparten av barna går i private, inkludert ideelle, barnehager. Sammen med kommunal sektor har private og ideelle aktører bidratt til å sikre et tilstrekkelig nivå av barnehageplasser i Norge.

Et regelverk i endring

De siste årene har finansiering av privat barnehagesektor ofte vært tema for debatt. Forfatterne av den nye «Barnehagehåndboka» har tidligere skrevet og foretatt en rekke analyser på oppdrag fra regjeringen som blant annet har vist at sektoren i gjennomsnitt har hatt høy inntjening.

- BDOs rapport Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren viste at egenkapitalen i private barnehager over tid har gitt høyere avkastning enn Oslo Børs. Samtidig viser Velferdstjenesteutvalget til driftsmarginer på 5-6 prosent, på nivå med annet norsk næringsliv, tross lav risiko, forteller Thuve.

Før sommeren i fjor leverte Storberget-utvalget sin anbefaling, der en rekke endringer i finansieringssystemet forslås. Regjeringen vil arbeide videre anbefalingene fra Storberget-utvalget, og vil blant annet gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager.

Forfatterne bak barnehagehåndboka forteller at norsk barnehagesektor består av en rekke aktører som må forholde seg til, og arbeide ut ifra, relativt omfattende regelverk.

- Dette inkluderer de private barnehagene, som må operere i - og forholde seg til - gjeldende regelverk for økonomi og kvalitet, men også kommuner og stat, sier Thuve.

De private barnehagene får sine inntekter fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det følger av barnehageloven at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Samtidig som dette stiller krav til at barnehagene må ha god kontroll på egen økonomi, må kommune og stat ha mulighet til å kontrollere bruken av tilskudd.

Gjennom beregning og tildeling av tilskudd er kommunene også ansvarlige for finansieringen av de private barnehagene, og er også ansvarlig for tilsyn med kvalitet i private barnehager. Økonomiske tilsyn med private barnehager overføres fra kommunene til Utdanningsdirektoratet i januar 2022.

Et verktøy for både kommunen og barnehagesektoren

Medforfatter Karen Eikill, Senior manager i BDO, forteller at håndboken vil vurderes oppdatert årlig, og at aktuelle endringer gjennom året gjøres tilgjengelig på barnehagehandboka.no.

- Håndboka vil oppdateres og tilpasses endringer i regelverk og finansieringssystem, og dermed vil prinsippene for god økonomistyring i håndboken være gjeldende, forteller Eikill.

Håndboka er høyaktuell nå som den nye regjeringen har varslet at de skal arbeide videre med forslaget fra Storberget-utvalget. Forslaget det henvises til legger opp til forskjellige regler og retningslinjer i landets kommuner. En konsekvens av dette kan bli at det blir mer komplekst å drive barnehager på tvers av kommunegrensene og å være organisert i større enheter.

Barnehagehåndboka skal gi ledere av barnehager, styremedlemmer og foreldre god kunnskap om drift av barnehagen, samtidig som den også vil kunne være et nyttig verktøy for kommunen.

- BDO har gjennomført kvalitetssikring av kommuners tilskuddsberegning for flere kommuner. I forbindelse med dette arbeidet, ser vi at det gjøres enkelte feil, samtidig som transparens i beregningene er ulik. Hvilken tilnærming kommunene har til at barnehagene ettergår og spør om informasjon om beregningen, er også ulik. Gjennom informasjon i håndboka, kan også kommuner få bedre forståelse for viktigheten av godt samarbeid med de private barnehagene, inkludert hva det kan være nyttig for barnehagene å få kunnskap om, avslutter Thuve.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi over 1 800 ansatte og mer enn 75 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 167 land og teller mer enn 97 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom