Innovasjon Norge

Høy innovasjonsaktivitet i norsk næringsliv

Del

Innovasjon Norge har hittil i år tildelt 7,8 milliarder kroner til innovasjons- og utviklingsprosjekter i norsk næringsliv. Det er en dobling sammenlignet med tildelingene til samme tid i fjor, og 1,7 milliarder kroner mer enn for hele 2019 samlet.

- Summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)
- Summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)

- Mange av landets bedrifter har hatt et vanskelig halvår. Disse pengene kan gi fortsatt aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen. Jeg er glad for at næringslivet ser framover og ruster seg for å være konkurransedyktige og i tet når koronakrisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Det er ingen automatikk i at kriser gir innovasjon, men summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Rekordhøy

Som følge av koronapandemien fikk Innovasjon Norge i vår doblet årets ramme for støtte til næringslivet, fra rundt regnet 7 til 14 milliarder kroner. Av dette er det ved utgangen av august i år gitt tilsagn om rekordhøye 7,8 milliarder kroner i form av lån og tilskudd til i alt 5495 prosjekter. Tilsvarende tall til samme tid i fjor var 3128 tilsagn på i alt 3,9 milliarder kroner.  

- Det er stor bredde i prosjektene vi bidrar med lån og tilskudd til, men vi ser at teknologi er en fellesnevner i mange. Vi ser også at mange av prosjektene tar utgangspunkt i behov i internasjonale markeder, som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte, sier Haugli.

Kan støtte flere og større prosjekter

Krisepakken fra regjeringen og utvide rammer gjør at Innovasjon Norge kan støtte til flere prosjekter.

- Vår oppgave er som før å bidra til et konkurransedyktig, nyskapende og bærekraftig næringsliv gjennom å bidra til at de gode prosjektene kan gjennomføres. Kriteriene for å få lån eller tilskudd er de samme som tidligere år, men med økte rammer bidrar vi i 2020 til flere og større prosjekter. Som før står næringslivet selv for investeringene i innovasjon, våre virkemidler er et supplement, sier Haugli.

Grønne løsninger ut i verden

Tallen fra Innovasjon Norge viser at 40 prosent av tilsagnene som er innvilget, går til grønne prosjekter med en tydelig miljøeffekt.

- Internasjonalt øker etterspørselen etter grønne løsninger, for eksempel har EU i sin nye vekststrategi Green Deal satt seg som mål å bli verdens første klimanøytrale kontinent. Norsk næringsliv er svært godt posisjonert til å møte disse behovene. Innovasjon Norge bidrar i prosjekter som i sum kan gi flere nye grønne verdikjeder. Skal Norge lykkes må vi oversette behov ute til utvikling av løsninger hjemme. Næringsutvikling, vekst og eksport henger sammen. Vi er derfor til stede i alle deler av Norge og i de viktige markedene ute, og ønsker å bistå flere norske bedrifter som vil satse, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)
- Summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom