Samferdselsdepartementet

Høring: Regjeringen skal sikre effektiv utbygging av digital infrastruktur

Del

- I dag sender vi på høring en veileder til ledningsforskriften. Dette har vært etterspurt av telekombransjen, lokale myndigheter og utbyggerne av digital infrastruktur. Det er viktig med klare retningslinjer for å unngå konflikter og sikre effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Med en veileder til ledningsforskriften får vi klare retningslinjer slik at konflikter kan unngås og sikrer effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale og digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Olav Heggø
- Med en veileder til ledningsforskriften får vi klare retningslinjer slik at konflikter kan unngås og sikrer effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale og digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til veileder til ledningsforskriften. Forskriften regulerer saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei. Den skal også skal balansere veiinteressene til ulike veimyndigheter opp mot interessene til aktører som legger ledninger i nærheten av veier.

Veilederen gjelder alle typer offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er glad for at veilederen nå sendes på høring slik at det blir enklere for kommunene å få til felles praktisering av reglene i ledningsforskriften.

- Vi har gode forutsetninger for å nå målet om at 90 prosent av alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2020. Da er det viktig at kommunene ikke stiller for strenge krav til utbyggerne. Samtidig må bredbåndsaktørene sørge for at veien blir gjort i stand etter at det for eksempel er lagt fiber, sier Astrup.

Han legger til at utbyggere allerede har meldt at områder som før var ulønnsomme å bygge ut med de gamle reglene har blitt lønnsomme med de nye.

Høringsfrist er satt til 10. februar 2020.

Se høringen her.

Nøkkelord

Bilder

- Med en veileder til ledningsforskriften får vi klare retningslinjer slik at konflikter kan unngås og sikrer effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale og digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Olav Heggø
- Med en veileder til ledningsforskriften får vi klare retningslinjer slik at konflikter kan unngås og sikrer effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale og digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom