Samferdselsdepartementet

Høring: Ønsker at Tolletaten skal kunne teste bilførere for ruskjøring

Del

- Det er i dag rundt 140 000 mennesker som kjører i ruspåvirket tilstand på norske veier hver dag. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og sine medtrafikanter. Vi ønsker nå å styrke kontrollen med ruskjøring, og ønsker at også Tolletaten, som har en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kontrollkompetanse, skal kunne kontrollere ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag er det kun politiet som har myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Tolletaten stanser allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket, men så lenge Tolletaten ikke har mulighet til selv å foreta foreløpig test, vil enkelte unnslippe kontroll og fortsatt utgjøre en fare for seg selv og andre trafikanter.

Tolletaten vil kunne teste og holde tilbake ruspåvirkede sjåfører

Samferdselsdepartementet foreslår derfor, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet, at Tolletaten gis myndighet til å ruskontrollere motorvognførere under en tollkontroll. Ved positiv test, eller hvis fører forsøker å unndra seg kontroll, vil Tolletaten etter forslaget gis myndighet til å holde tilbake fører inntil politiet overtar videre oppfølging.

- Tolletatens tilstedeværelse på grensen, og deres kompetanse til å kontrollere, tilsier at det er lurt å benytte denne kompetansen til å også styrke kontrollen av ruskjøring. Dette vil kunne styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha forebyggende effekt. Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, og dette mener vi vil gi økt trafikksikkerhet og færre trafikkulykker forårsaket av ruspåvirket kjøring, sier samferdselsminister Nygård.

Se hele høringen her.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom