Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Høring og folkemøte om Orkdal transformatorstasjon

Del

Statnett SF har søkt om en utvidelse av Orkdal transformatorstasjon i Orkland kommune. NVE har send saken på høring, og arrangerer et folkemøte onsdag 1.desember.

Kontrollhus og lager er planlagt helt nord på det nye stasjonsområdet. Illustrasjon: Statnett
Kontrollhus og lager er planlagt helt nord på det nye stasjonsområdet. Illustrasjon: Statnett

Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for den eksisterende stasjonen. Statnett søker om et nytt utendørs koblingsanlegg, nye bygg, ny adkomstvei, samt omlegging av eksisterende luftledninger inn til den nye stasjonen. Utvidelsen innebærer et arealbeslag på ca. 28 dekar.

Statnett begrunner søknaden med at dagens stasjon er gammel. I tillegg vil en oppgradering fra 300 kV til 420 kV spenningsnivå øke nettkapasiteten og tilrettelegge for økt forbruk rundt Orkanger.

NVE inviterer til høring og folkemøte

NVE gjennomfører nå offentlig høring av søknaden. Alle som har meninger om saken kan sende en uttalelse innen 31. januar 2022.

Det blir også arrangert et folkemøte på Orkland kulturhus, onsdag 1. desember kl. 19.00. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Statnett vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle.

Les mer om saken på våre nettsider. 

Nøkkelord

Kontakter

Lars Seim, saksbehandler
lhs@nve.no
tlf. 47 63 54 73

Bilder

Kontrollhus og lager er planlagt helt nord på det nye stasjonsområdet. Illustrasjon: Statnett
Kontrollhus og lager er planlagt helt nord på det nye stasjonsområdet. Illustrasjon: Statnett
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom