Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Høring og folkemøte om nye Koksa transformatorstasjon på Fornebu

Del

NVE har mottatt søknad fra Elvia AS for nye Koksa transformatorstasjon på Fornebu i Bærum kommune. Saken er nå sendt på høring, og det vil bli avholdt et folkemøte om saken onsdag 24.november.

Koksa transformatorstasjon sett fra boligbebyggelsen sør for Rolfsbuktveien. Illustrasjon/ Elvia
Koksa transformatorstasjon sett fra boligbebyggelsen sør for Rolfsbuktveien. Illustrasjon/ Elvia

Elvia søker om å bygge en ny transformatorstasjon ved en fjellkolle rett nord for Rolfsbuktveien. Alternativet innebærer et masseuttak på ca. 9000 m3 og det permanente arealbehovet er på ca. 2600 m2.

Søknaden begrunnes med at strømforbruket på Fornebu er forventet å øke mye i årene fremover som følge av planlagt utbygging av boliger, næringsbygg og den nye Fornebubanen.

Folkemøte og høring

NVE har nå sendt søknaden på offentlig høring. Alle som har innspill i saken, kan sende sin uttalelse innen 7. januar 2022.

NVE arrangerer også et folkemøte om saken på Radisson Blu Park Hotel (Fornebuveien 80) onsdag 24. november kl. 19. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Elvia vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle.

Mer informasjon om saken og høringsprosessen finner du på våre nettsider. 

Nøkkelord

Kontakter

Lars Hagvaag Seim, saksbehandler
Mail: lhs@nve.no

Bilder

Koksa transformatorstasjon sett fra boligbebyggelsen sør for Rolfsbuktveien. Illustrasjon/ Elvia
Koksa transformatorstasjon sett fra boligbebyggelsen sør for Rolfsbuktveien. Illustrasjon/ Elvia
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom