Samferdselsdepartementet

Høring: Kjøring i amfetaminrus kan få samme straffeutmåling som for alkohol

Del

– Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker i Norge. I mange år har amfetaminer vært blant de stoffene som er påvist i høyest forekomst blant bilførere som er mistenkt for ruspåvirket kjøring, og stoffet som er påvist hos rekke bilførere som har vært involvert i trafikkulykker. Derfor ønsker vi nå faste grenser for straffeutmåling tilsvarende 0,5 og 1,2 promille for amfetaminer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en referansegruppe ledet av Oslo Universitetssykehus, med deltagere fra blant annet landets fremtredende spesialister i klinisk farmakologi, utarbeidet rapporten «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.». I denne rapporten foreslås det blant annet straffeutmålingsgrenser tilsvarende 0,5 og 1,2 promille for amfetaminer.

Samferdselsdepartementet støtter referansegruppens vurderinger og konklusjoner i rapporten. Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift om faste grenser. Høringsfristen er 30. september 2021.

– Når vi vet at flere av de som er involvert i trafikkulykker har vært påvirket av amfetamin, og at dette er et økende problem, synes jeg det er på høy tid å likestille amfetaminbruk med alkohol, og sette faste straffeutmålingsgrenser også for dette rusmiddelet. Innføringen av faste grenser vil kunne øke trafikksikkerheten, bidra til likebehandling og til effektivisering i rettsbehandlingen, sier samferdselsministeren.

 

For mer informasjon, se:

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom