Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hjertetransplantasjon i gamle kraftverk gir økt produksjon

Del

Løpehjulet er hjertet i vannkraftverket, og det er veldig viktig å holde det vedlike for at vi skal få strøm i stikkontakten. Ved å skifte ut gammel teknologi med ny kan vi produsere fire ekstra terawattimer – med det samme vannet.

illustrasjon løpehjul: Jarand Hole, NVE
illustrasjon løpehjul: Jarand Hole, NVE

Å bytte ut et løpehjul er ett av flere tiltak man kan gjøre for å ruste opp, og øke kraftproduksjonen, i eksisterende vannkraftverk. De eldste kraftverkene i Norge som fortsatt produserer strøm er over 100 år gamle. Til tross for alderen kan de leve enda lenger og bli mer produktive.  

I dette faktaarket presenterer NVE potensialet for økt kraftproduksjon ved å bytte gamle løpehjul med nye. 

Nøkkelord

Kontakter

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
Mobil: 959 08 677

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202

Bilder

illustrasjon løpehjul: Jarand Hole, NVE
illustrasjon løpehjul: Jarand Hole, NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom