UiO - Det medisinske fakultet

Hjertekarsykdom: Små grep kan gjøre stor forskjell

Del

Ved å bytte ut noen få matvarer som vi spiser daglig kan faren for hjertekarsykdom reduseres med nesten 30%. Å øke inntaket av flerumettet fett på bekostning av mettet fett fører til en betydelig reduksjon i kolesterolet. Dette er resultatet fra en studie som er publisert i British Journal of Nutrition.

Spis flerumettet fett

Ved å bytte ut noen få kommersielle matvarer med forbedret fettsyreprofil (mettet fett er erstattet med flerumettet fett) kan man oppnå en reduksjon i total kolesterol og LDL-kolesterol på henholdsvis 9 og 11 % som tilsvarer en redusert risiko for hjertekarsykdom på 27 %.

Økning i hjerteinfarkt hos yngre

Hjertekarsykdom er den viktigste årsak til sykelighet i verden.  Selv om det har vært en reduksjon i dødelighet de siste 30 årene så viser nye data at det er en økning i akutt hjerteinfarkt hos den yngre befolkningen i Norge, noe som også er observert i andre land.

Kolesterol

Forhøyet LDL kolesterol i blodet er en risikofaktor for hjertekarsykdom og vi vet at inntak av fett har stor betydning for nivået av LDL kolesterolet. Spesielt godt dokumentert er det at ved å bytte ut mettet fett i kosten med flerumettet fett så fører dette til en reduksjon i LDL kolesterolet.

Hvor mye endringer i det daglige kostholdet som skal til for å øke inntaket av flerumettet fett på bekostning av mettet fett er ikke godt dokumentert. Derfor er det viktig å kunne dokumentere om det å gjøre små endringer i kosten, ved å bytte ut noen enkeltmatvarer med gunstig fettsyresammensetning med tilsvarende produkter som det spises mye av i Norge og som har en høyere andel mettet fett i seg, har en effekt på total kolesterolet og LDL kolesterolet.

Bakgrunn

Hensikten med denne studien var å undersøke om det å bytte ut noen få kommersielle matvarer som vi spiser ofte (for eksempel spisefett på brød, til matlaging, ost, brød, kornblanding) med forbedret fettsyreprofil (mer flerumettete omega-6 fettsyrer og mindre mettete fettsyrer) har en effekt på total kolesterol, LDL kolesterol og inflammasjonsmarkører i en randomisert kontrollert dobbel-blindet intervensjonsstudie.

Totalt 115 friske menn og kvinner i alderen 25-70 år med noe forhøyet LDL kolesterol og uten kolesterolsenkende behandling ble tilfeldig fordelt til enten en gruppe som spiste produkter med forbedret fettsyreprofil eller til en gruppe (kontrollgruppen) som spiste tilsvarende produkter med mer mettet fett som det selges mest av i Norge i en 8 ukersperiode.

I gruppen som spiste produkter med forbedret fettsyreprofil så ble total kolesterolet og LDL kolesterolet signifikant redusert med henholdsvis 9 og 11 % sammenlignet med kontrollgruppen. Det ble ikke målt noen endring i inflammasjonsmarkører i gruppene.

Konklusjon

Studien konkluderer med at man ved å bytte ut noen få enkeltmatvarer kan oppnå en betydelig reduksjon i total og LDL kolesterolet. Dette viser at man kan oppnå myndighetenes mål om å øke inntaket av flerumettet fett og redusere inntaket av mettet fett ved å gjøre små grep med hensyn på matvarevalg og dermed oppnå en redusert risiko for fremtidig hjertekarsykdom.

Samarbeid mellom UiO, HiOA og Mills DA

Nøkkelord

Kontakter

Stine Marie Ulven
Professor
Seksjon for klinisk ernæring
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo

Tlf: 22840208
smulven@medisin.uio.no

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg saker fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom