NHO Service og Handel

Historisk samarbeid om arbeidsavtale

Del

Fellesforbundet og bemanningsbransjen har i fellesskap utviklet en arbeidsavtale for de rundt 10.000 ansatte i norske bemanningsbedrifter som leies ut til bygg. Avtalen er historisk, og viser hva vi kan få til når partene i arbeidslivet samarbeider.

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.
Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Dette er noe helt nytt, og viser at arbeidslivets parter kan løse mye gjennom konstruktiv dialog, sier adm. dir. i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Etter flere år med strid om arbeidsavtalene i bemanningsbransjen for bygg, er vi fornøyde med å ha kommet fram til enighet med NHO Service og Handel, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet

Spesielle utfordringer innen bygg

NHO Service og Handel erkjenner at det er spesielle utfordringer knyttet til bemanningsvirksomhet i bygningsbransjen. Med ønske om å sikre ryddige forhold i bemanningsvirksomhetene og å ivareta en positiv utvikling i fremtiden, gikk NHO Service og Handel og Fellesforbundet for en tid tilbake i dialog om en egen arbeidskontrakt for personell som leies ut til bygg.

Økt forutsigbarhet og høye stillingsprosenter

Etter konstruktive forhandlinger har partene nå kommet frem til en avtaletekst som både kan aksepteres av Fellesforbundet og av bemanningsbransjen. Kontrakten sikrer ansatte i bemanningsbedrifter en økt forutsigbarhet for når de skal jobbe, og hvor mye. Det er videre et klart uttrykt mål både fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel at flest mulig ansettes i høye stillingsprosenter.

På årsmøtet for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel forrige uke, ble det besluttet å gjøre arbeidsavtalen obligatorisk å bruke for alle medlemsbedrifter som leverer til bygg.

- Den norske modellen virker

- Dette viser at den norske modellen virker, og at arbeidslivets parter kan løse utfordringer gjennom konstruktiv dialog. Det er gledelig at det har vært mulig å komme frem til en arbeidsavtaletekst som både Fellesforbundet og NHO Service og Handel kan akseptere. Vi forventer at dette vil bidra til å skape ro rundt bemanningsbransjen. Vi ser frem til et fortsatt konstruktivt samarbeid med Fellesforbundet for å sikre ryddige forhold i bemanningsbransjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

-Viktig å følge opp

Steinar Krogstad i Fellesforbundet slutter seg til:

- Nå blir det viktig at partene følger opp praktiseringen av avtalen slik at man ser konkrete forbedringer, understreker han.

Partene har avtalt å følge opp praktiseringen i fellesskap.

Nøkkelord

Kontakter

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet: 917 71 948.
Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel: 917 02 307.

Bilder

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.
Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om NHO Service og Handel

NHO Service og Handel
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
0307 Oslo

+47 23 08 86 50http://www.nhosh.no

NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningen i NHO og består av 2.380 bedrifter med 6.000 virksomheter og 86.000 årsverk. Bransjene er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Helse og Velferd, Renhold og Eiendomsservice, Sikkerhet og Beredskap,  Handel, samt Frisør og Velvære. Noen av bransjene har egen fagsjef/rådgiver, mens andre har sekretariater som yter service til medlemmene. Gratis tilgang på juridisk bistand er en viktig medlemsfordel.

NHO Service og Handel har to hovedmålsettinger: Vi vil 1) bidra til økt seriøsitet i arbeidslivet og 2) bidra til å utvikle bedre tjenester i Norge. Under dette ligger våre mål om å bidra til økt profesjonalitet, økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser.

Følg saker fra NHO Service og Handel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service og Handel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service og Handel