Norges idrettsforbund

Historisk helg: 19 idrettskretser har blitt til 11

Del

Lørdag 23. november 2019 markerer slutten på en lang sammenslåingsprosess mellom en rekke idrettskretser i Norge da Vestfold og Telemark vedtok å bli til én idrettskrets.

Nytt styre i Vestfold og Telemark idrettskrets. Kamilla Mathea Mogstad, Hans Martin Bærefjell, Bjørn Lauritzen, Håkon Hamberg Riddervold, Julie Larsen, Dag Nielsen, Torunn Fossli Sæthre, Veslemøy Wåle og Bjørn Bergesen. Foto: Therese Husby
Nytt styre i Vestfold og Telemark idrettskrets. Kamilla Mathea Mogstad, Hans Martin Bærefjell, Bjørn Lauritzen, Håkon Hamberg Riddervold, Julie Larsen, Dag Nielsen, Torunn Fossli Sæthre, Veslemøy Wåle og Bjørn Bergesen. Foto: Therese Husby

På Idrettstinget i 2015 ble det vedtatt at Norges idrettsforbund skal gjøre strukturelle endringer i organisasjonen dersom det gjøres endringer i statens forvaltningsreform – slik at idrettskretsene følger en mulig fremtidig regionalisering av fylkeskommuner. Etter vedtaket har det ikke vært mange hvileskjær i Norges største frivillige organisasjon.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag idrettskretser var først ut.  Sammenslåingen kom som følge av det historiske vedtaket om at fylkeskommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag hadde bestemt seg for å slå seg sammen til en fylkeskommune fra 1. januar 2018. Det innebar at Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets skulle gjøre det samme.

Med nesten to års drift har den nye kretsen gjort seg gode erfaringer. 
- Vi ser at vi har fått mye igjen for gode forberedelser i forkant av vedtaket. Vi har aldri levert flere organisasjon- og kompetansetiltak, og vi har aldri hatt større tilstedeværelse administrativt og politisk i Trøndelag fylke enn nå. Stikkordet er raushet, tillit og kompetansedeling. Her har vi lykkes som kollegium, og jeg er sikker på at de øvrige kretsene som nå har slått seg sammen vil lykkes like godt, sier organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets.  

Disse har slått seg sammen
Siden har begge Agderfylkene (våren 2019) vedtatt å slå seg sammen. Østfold, Akershus og Buskerud ble til Viken idrettskrets 19. oktober. Hedmark og Oppland vedtok å bli Innlandet idrettskrets 2. november. Vestlandet med Hordaland og Sogn og Fjordane idrettskretser ble enige om å slå seg sammen 9. november. Troms og Finnmark idrettskrets kom sammen på idrettskretstinget 16. november, og nå sist ut var Vestfold og Telemark.

Sondre Fjelldalen, som er ny organisasjonssjef i Vestfold og Telemark idrettskrets, er glad for at en toåring prosess ble avsluttet med et samlet og positivt idrettskretsting. 
- Et særdeles kompetent styre er enstemmig valgt, og skal i samarbeid med administrasjonen bidra til organisasjonsutvikling og kompetanseløft for idretten i det nye fylket, sier Sondre Fjelldalen.

Storfornøyd generalsekretær
Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, er svært fornøyd med å komme i mål. 
- Idrettskretsene har gjort en fantastisk jobb og gjennomført en utrolig bra prosess med å slå seg sammen slik at vi fra 1. januar 2020 har 11 idrettskretser. De er virkelig klare til å ta ut effekten av sammenslåingene som gjør at vi nå har større enheter med mer spisskompetanse som kan legge til rette for bedre aktivitet og drift ute i de 11.000 idrettslagene våre. Og vi får til en teamorganisering hvor vi får til et tettere samarbeid mellom kretsene og NIF. Dette ser jeg virkelig frem til å være en del av, sier Kvalevåg, som takker idrettskretsene for gode forberedelser og for positivt og konstruktivt samarbeid i sammenslåingsprosessen.

Bilder

Nytt styre i Vestfold og Telemark idrettskrets. Kamilla Mathea Mogstad, Hans Martin Bærefjell, Bjørn Lauritzen, Håkon Hamberg Riddervold, Julie Larsen, Dag Nielsen, Torunn Fossli Sæthre, Veslemøy Wåle og Bjørn Bergesen. Foto: Therese Husby
Nytt styre i Vestfold og Telemark idrettskrets. Kamilla Mathea Mogstad, Hans Martin Bærefjell, Bjørn Lauritzen, Håkon Hamberg Riddervold, Julie Larsen, Dag Nielsen, Torunn Fossli Sæthre, Veslemøy Wåle og Bjørn Bergesen. Foto: Therese Husby
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom