Helseteknologi gis NCE-status

Del

NCE Health Technology ble i dag tildelt NCE-status. - Den nye klyngestatusen er et viktig steg i riktig retning til å oppnå vår ambisiøse visjon om å bli en av de mest innovative globale helseteknologiklyngene innen 2020, sier Kathrine Myhre, leder i NCE Health Technology.

Fra venstre: Ole Johan Borge i Innovasjon Norge, Kathrine Myhre, leder NCE Health Technology og Olav Åsgård fra klyngen. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Fra venstre: Ole Johan Borge i Innovasjon Norge, Kathrine Myhre, leder NCE Health Technology og Olav Åsgård fra klyngen. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

- Statusen som NCE muliggjør realisering av det globale potensialet i den norske helseteknologinæringen, sier Kathrine Myhre.

Framvoksende næring og stort potensial
Health Technology er tidligere kjent under navnet Oslo Medtech, og representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. De har initiert et bredt samarbeid innad i klyngen, og med nasjonale og internasjonale partnere om kompetanseutvikling, innovasjon og markedsorientering.

- Dette er viktig for hele medtec-bransjen i Norge, og det er svært gledelig og fortjent at de får denne anerkjennelsen. Oslo Medtech har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene, og nå får de mulighet til å akselerere, sier Ole Johan Borge fra Innovasjon Norge som har jobbet med klyngen siden starten.
 
Siden etableringen har de hatt en sterk tilstrømning av nye medlemmer og bidratt til utvikling av en lang rekke av nyskapende prosjekter innen helseteknologibransjen. I dag er omlag 175 aktører med i klyngen.

- Oslo Medtech har skapt stor tillitt og et godt samarbeidsklima mellom nasjonale og internasjonale aktører. Dette er et fortrinn norske bedrifter vil ha nytte av også i den internasjonale konkurransen. NCE-bragden hadde ikke vært mulig uten en sterk klyngeledelse og aktivt bidrag fra alle aktørene i bransjen, sier Borge. 

Klynger og samarbeid gir effekt

Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsingen økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. Regjeringen har i tråd med i budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er de nye næringsklyngene:

GCE (Global Centres of Expertise)- program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).               
GCE Subsea (Bergen
)

NCE (Norwegian Centres of Expertise - program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:               
Health Technology (Oslo)               
Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)               
NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena – program for klynger i tidlig fase:              
Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)              
Arena olje- og gassklynge Helgeland (Mo i Rana)               
Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)

For mer informasjon, kontakt:
Innovasjon Norge: kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand, tlf 934 58303,   krwel@innovasjonnorge.no

FAKTA OM KLYNGEPROGRAMMET

 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
 • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Se også: www.innovationclusters.no

Bilder

Fra venstre: Ole Johan Borge i Innovasjon Norge, Kathrine Myhre, leder NCE Health Technology og Olav Åsgård fra klyngen. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Fra venstre: Ole Johan Borge i Innovasjon Norge, Kathrine Myhre, leder NCE Health Technology og Olav Åsgård fra klyngen. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Last ned bilde
Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom