Helse Vest RHF

Helse Vest og Sectra inngår avtale om digital patologi-løysing

Del

Helse Vest har inngått leverandøravtale om digital patologiløysing, og ventar å vere i gang allereie i november 2021.

Vevsprøver skal studerast digitalt på skjerm i staden for gjennom eit mikroskop – og samhandling på tvers av patolog og helsetenester vert kraftig forenkla.

Denne veka har årets største milepæl vorte nådd i det digitale patologi-prosjektet i sjukehusa på Vestlandet; kontraktsinngåing med Sectra. Frå før av har Helse Vest avtale med den svenske leverandøren for røntgen-system, og forhandlingane i haust har no ført fram til at dei skal levere ei eiga løysing for digital patologi.

Status i dag

Prosjektleiar Kristine Bø frå Helse Vest IKT fortel at det er eit strengt fokus på brukarane sine behov som har danna heile grunnlaget for avtalen som no er inngått.

– Det har vore kritisk å sikre eit system som gjer kvardagen enklare for patologiavdelingane våre, ikkje eit som krev meir av dei. Prosjektet har no valt å utløyse ein opsjon vi allereie hadde moglegheita for i vår eksisterande avtale med Sectra, og vi opplever Sectra som ein leverandør med lang erfaring og mykje kunnskap knytt til digital innføring innafor patologiområdet, seier ho.

Målbilete

Saman med leverandørane skal det no leggast detaljerte planar for å sikre måla – lik, rask og riktig diagnostikk på alle patologiavdelingar i Helse Vest.

– Over jul startar eit tett arbeid med kjernen i prosjektet vårt – brukarane. Det er dei som skal utforme systemløysinga som er anskaffa.

Helse Førde har allereie starta med digital flyt, og dette gjer dei til eit godt utgangspunkt for ei vellukka oppstart i 2021, før dei andre patologiavdelingane i Helse Vest rask kjem etter.

Prosjektet til Helse Vest er ein del av det nasjonale prosjektet Digital patologi, som på lik linje med regionalt nivå skal sikre at patologisystema snakkar saman på nasjonalt nivå.

Nøkkelord

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom