Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst går ut av beredskap

Del

Etter ett år og tre måneder har Helse Sør-Øst RHF besluttet å gå ut av beredskap fra 11. juni. Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha oppmerksomhet om utstyrssituasjonen og testkapasiteten og vil følge driftssituasjonen i sykehusene nøye.

-Dette har vært femten uvanlige og krevende måneder. Vi er ikke i mål med pandemien enda, men jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle ansatte i hele regionen for godt lagspill og innsatsen så langt, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich.

Helse Sør-Øst RHF besluttet 9. mars i fjor å gå i grønn beredskap, og siden er beredskapen trappet opp og ned i flere omganger, både i det regionale helseforetaket og i sykehusene. Det er etablert store lagre med smittevernutstyr og det er god kapasitet for å analysere koronatester i helseforetakene.

Flere helseforetak og sykehus i normal drift

Det er nedgang i smittetallene og færre innlagte med covid-19. Med stadig flere vaksinerte er det grunn til å tro at den positive utviklingen vil fortsette. Hvis situasjonen endrer vil vi raskt etablere beredskap om nødvendig.

Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst har allerede gått ut av beredskap. Dette gjelder Akershus universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus, som alle er i normal drift med nødvendige smitteverntiltak. Flere helseforetak vurderer å gå ut av beredskap og over i normal drift i løpet av de nærmeste dagene og ukene. Oslo universitetssykehus HF planlegger å videreføre grønn beredskap til over sommeren.

Tall over innlagte

Helse Sør-Øst RHF vil inntil videre fortsette å rapportere innlagte pasienter med covid-19 mandag til fredag. 10. juni var det 38 innlagte i våre sykehus, hvorav 14 på intensivavdeling og 11 i respirator. Det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 hadde vi 7. april i år, med 269 innlagte covid-19-pasienter.

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom