Helse Sør-Øst RHF

Har tatt imot over hundre pasienter fra Ukraina

Del

Hittil er det evakuert 103 pasienter til Norge gjennom Medevac-ordningen. 45 av disse pasientene har fått eller får behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Helsetjenesten har gitt pasientene livreddende behandling for alvorlige sykdommer, infeksjoner og skader.

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

I mars 2022 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere en ordning for mottak av pasienter fra Ukraina. Det norske systemet for medisinsk evakuering (Medevac) ble etablert raskt, og Oslo universitetssykehus HF har rollen som nasjonal koordinator.

– Norge gir et viktig bidrag gjennom Medevac-ordningen og avlaster en hardt presset helsetjeneste i Ukraina, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Etter de første hundre pasientene i Norge, er erfaringene oppsummert.
– Hovedinntrykket er at den nasjonale koordineringen har fungert særdeles godt og at det er gjort en stor innsats i helsetjenesten for å ivareta både pasienter og pårørende, sier Jan Frich.

Han sier at oppdraget krever et betydelig koordineringsarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og ulike statlige etater.
– Vi ser også at det er behov for å involvere kommunene bedre i oppfølgingen av Medevac-pasientene når de er klar for utskrivelse, sier Frich.

Siden 11. mars har 18 europeiske land bidratt med å evakuere totalt 1 416 pasienter gjennom Medevac-ordningen.

Nøkkelord

Bilder

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom