Samferdselsdepartementet

Halv takst på sidevei på E16 Kongsvinger-Slomarka blir permanent

Del

- Jeg er glad for at Viken og Innlandet fylkeskommuner er enige i vårt forslag på E16 mellom Kongsvinger og Slomarka. En permanent videreføring av halve takster på sideveiene er svært etterspurt lokalt. Vi sørger også for at alle som bor ved Galterud og Fulu slipper å betale bompenger på sideveiene. De ekstra midlene for en slik videreføring har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP), sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I tillegg arbeider nå Statens vegvesen med en konsumprisjustering av takstene, som vil være klar om kort tid. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
I tillegg arbeider nå Statens vegvesen med en konsumprisjustering av takstene, som vil være klar om kort tid. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 140 millioner kroner i tilskudd til bompengeprosjektet E16 Kongsvinger-Slomarka. Det har vært halv takst på sideveiene til ny E16 siden oppstarten i 2015. I tillegg har beboerne ved Galterud og Fulu fått fritak i disse bomstasjonene. Dette var en midlertidig ordning som skulle evalueres.

Det er vanlig praksis at bompengetakster skal konsumprisjusteres – dette gjelder også for dette prosjektet. Statens vegvesen arbeider nå med en slik justering av takstene. Dette er nødvendig for å betjene bompengegjelden. Endringene vil være minimale, og være klare om kort tid.

Nøkkelord

Bilder

I tillegg arbeider nå Statens vegvesen med en konsumprisjustering av takstene, som vil være klar om kort tid. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
I tillegg arbeider nå Statens vegvesen med en konsumprisjustering av takstene, som vil være klar om kort tid. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut5.3.2021 13:22:27 CETPressemelding

- De tre foregående konkurransene om trafikkpakker har ført til et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som staten bruker mindre av felleskapets midler enn før på å kjøpe persontogtjenester. Jeg har god tro på at konkurransen om Trafikkpakke 4 også vil gi gode effekter. Det er positivt at konkurransen nå er i gang, etter at blant annet korona gjorde det nødvendig med utsettelse i fjor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyser ut konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo1.3.2021 16:54:28 CETPressemelding

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo. Flyrutene vil fra 1. april inngå i det såkalte 'minimumstilbudet'. Dette er flyruter som normalt opereres kommersielt, men som en følge av etterspørselsbortfallet under pandemien midlertidig blir gjenstand for statlig kjøp. Tilbudsfristen for flyselskapene er 9. mars 2021 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i midten av mars.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom