Miljødirektoratet

Hagesentre solgte forbudte planter

Del

Flere hagesentre i Trøndelag solgte planter som er forbudt å selge fordi de utgjør en særlig høy risiko for å spre seg og gjøre skade i norsk natur.

Miljødirektoratet har kontrollert 22 hagesentre i Trøndelag og Møre og Romsdal for å sjekke om de solgte planter som står på forbudslista. 

I kontrollene i Møre og Romsdal fant vi ingen hagesentre som solgte forbudte planter, mens tilsyn avdekket salg av ulovlige planter på fire hagesentre i Trøndelag. Det gjaldt disse plantene: Gravbergknapp, alaskakornell og høstberberis. 

I forskriften om fremmede organismer er det listet opp 28 planter som er forbudt å innføre, selge og plante i Norge fordi de kan spre seg og gjøre skade i norsk natur. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truede lokale arter, og bringe med seg sykdommer. 

Ble pålagt å destruere forbudte planter

Alaskakornell og høstberberis har vært forbudt siden januar 2021. Gravbergknapp har vært forbudt å selge siden 2016 til annet enn bruk på grønne tak.

Det er få hagesentre som omsetter vannplanter, men våre kontroller avdekket at et hagesenter solgte vannplanter til bruk i hagedam. Hagesenteret hadde ikke innførselstillatelse for disse, og de var derfor forbudt å selge.

- Vi er overrasket og ikke fornøyde med at det fortsatt selges ulovlige planter i hagesentrene etter at vi i flere år har hatt tilsyn og veiledning i regelverket overfor bransjen, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Mathieu Veulemans.

Hagesentrene som omsatte forbudte planter, ble pålagt å destruere dem.

Overholdt ikke informasjonsplikten 

Vi kontrollerte også om hagesentrene ga god nok informasjon til kundene om de plantene i butikkene som ikke er forbudt, men som likevel utgjør risiko for skade på naturen. For disse plantene må hagesentrene gjøre kunder kjent med risiko for uheldige følger og forebyggende tiltak. Informasjon skal være lett tilgjengelig for hver plante. Ansatte i hagesentrene må kjenne til plantenes risikokategori, dvs. i hvor stor grad arten påvirker naturmangfoldet.

Blant hagesentrene som hadde planter i sitt sortiment som potensielt kan skade naturen, var det åtte som ikke  informerte om dette.

Informasjon manglet for flere plantetyper, som blant annet: Praktmarikåpe, blankmispel og junisøtmispel. Her ble hagesentrene pålagt å ha informasjon om plantenes spredningspotensial i tråd med hva forskriften krever.

Oppfølging av resultatene

Miljødirektoratet vil følge opp både planteskoler og importører som vi avdekket at leverte forbudte planter til hagesentrene.

Fylker som ble kontrollert i år har ikke blitt kontrollert før. Neste år planlegges det tilsyn i andre deler av landet.

I tillegg vil vi fortsette å jobbe med å veilede og informere bransjen for å sikre at flest mulig hagesentre er kjent med listen over forbudte planter og informasjonsplikten de har overfor kundene.

Samtidig jobber Miljødirektoratet også med å øke hageeiernes kunnskap om fremmede planter og hvordan de kan hindre at de sprer seg.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom